Sektorkolejowy » Siódma Edycja Akcji RAIL ACTION WEEK

Siódma Edycja Akcji RAIL ACTION WEEK

pzez Damian

W ramach międzynarodowej organizacji państw członkowskich Unii Europejskiej – RAILPOL, Członkowie Rady Strategicznej oraz Grupy Roboczej ds. dochodzeń policyjnych w sprawie wypadków i incydentów kolejowych przygotowali siódmą edycję akcji RAW RAILPOL ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na kolei. Do udziału w „7th RAIL ACTION WEEK” po raz kolejny została zaproszona polska Straż Ochrony Kolei.

W ostatnim tygodniu września 2023 roku na terenie państw członkowskich organizacji RAILPOL – European association of Railway Police Force wzorem wcześniejszych lat, każde państwo według własnych założeń, w oparciu o indywidualne priorytety, strategię oraz dostępne siły i środki służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei wzięło udział w skoordynowanych działaniach RAIL ACTION WEEK.

W akcji RAW – RAILPOL wzięła udział polska Straż Ochrony Kolei, która od kilku lat z sukcesami uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei dr. inż. Józefa Hałyka do wspólnych działań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej włączyły się Policja i Straż Graniczna. Skoordynowane działania prowadzone w krajach członkowskich RAIPOL miały na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowych w Europie, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

Głównym celem akcji było zapobieganie i wykrywanie najpoważniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania, które mogłyby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych. Działania funkcjonariuszy ukierunkowane były na kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwdziałanie kradzieżom oraz dewastacjom infrastruktury i taboru kolejowego, a także inne czynności istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

W ramach siódmej edycji Akcji RAIL Action Week udział wzięło łącznie 7 619 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Granicznej. W trakcie prowadzonych działań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mundurowi wylegitymowali 8 799 osób, ujęli 56 osób poszukiwanych, wobec 1191 osób zastosowali postępowanie mandatowe, a wobec 127 osób skierowali wniosek o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze objęli również swoimi działaniami ponad 1 900 przejazdów kolejowo-drogowych. Skontrolowano 3 413 dworców PKP i 366 pociągów pasażerskich oraz sprawdzono blisko 150 przesyłek wagonowych z towarem niebezpiecznym, w tym TWR. Objętych ochroną zostało ponad 50 obiektów infrastruktury kolejowej na obszarze kolejowym.

Z każdym rokiem działania RAW – RAIPOL zwiększają świadomość społeczeństwa odnośnie potencjalnych zagrożeń na obszarach kolejowych, podkreślając tym samym ogromne zaangażowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Źródło: SOK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz