Sektorkolejowy » UTK: Koleje wąskotorowe w Polsce – podsumowanie 2022 r.

UTK: Koleje wąskotorowe w Polsce – podsumowanie 2022 r.

pzez Damian

W 2022 r. pociągami 24 kolei wąskotorowych podróżowało 880,9 tys. osób – to nieznacznie mniej (-1,1%) niż rok wcześniej. W przypadku 12 kolei wąskotorowych rok 2022 r. pod względem liczby pasażerów był lepszy niż 2021 r.

W 2022 r. w Polsce funkcjonowało 25 kolei wąskotorowych. Pełne dane dotyczące realizowanych przewozów pasażerskich w ramach sprawozdawczości dla Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przekazało 24 operatorów. W 2022 r. po trzyletniej przerwie przewozy wznowiła Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa, na szlak powróciła również Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa.

Z danych pozyskanych od operatorów 24 kolei wąskotorowych wynika, że w 2022 r. z ich usług skorzystało łącznie 880,9 tys. osób. W zestawieniu rok do roku to o 9,5 tys. mniej (-1,1%). Niższą liczbę pasażerów w porównaniu z 2021 r. wykazało 10 kolei wąskotorowych. W przypadku 12 z nich ubiegły rok był lepszy niż 2021 r.

Ponad połowa pasażerów skorzystało z usług kolei wąskotorowych w miesiącach letnich, odpowiednio: 222,8 tys. w lipcu i 240,1 tys. w sierpniu. W tych dwóch miesiącach 2022 r. przewieziono 52,6% pasażerów z całego roku. W analogicznym okresie 2021 r. udział pasażerów był o 11 punktów procentowych większy – oznacza to, że turyści częściej korzystali z atrakcji kolei wąskotorowych w innych miesiącach niż lipiec i sierpień.

„W zestawieniu rok do roku mniej osób podróżowało kolejami wąskotorowymi w miesiącach letnich, co można tłumaczyć tym, że po dwóch latach zastoju spowodowanego pandemią więcej osób wybrało turystykę zagraniczną. Pozytywna jest natomiast coraz większa liczba pasażerów podróżujących po wąskim torze w miesiącach dotychczas nie utożsamianych z tego typu przewozami, co jest związane z coraz szerszą ofertą przewozową kolei wąskotorowychZachowanie dziedzictwa kulturowego kolei wąskotorowych dla kolejnych pokoleń wymaga zadbania o wysoką jakość usług, jak również stałego podnoszenia atrakcyjności oferty przewozowej. W minionym roku mieliśmy do czynienia z przykładami wielu pozytywnych działań w tym zakresie. Koleje wąskotorowe czynią wiele starań, aby odnaleźć się we współczesności, dlatego ważna jest promocja tego typu usług na poziomie krajowym i międzynarodowym.” – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Z ogólnej liczby pasażerów, którzy skorzystali z usług kolei wąskotorowych w 2022 r. prawie 70% przypada na 5 z nich. Największy udział w rynku utrzymuje Nadmorska Kolej Wąskotorowa (18,2%) – w zestawieniu rok do roku kolej ta odnotowała niższą o 8,5% liczbę pasażerów. Znaczny udział (16,7%) przypada na Bieszczadzką Kolejkę Leśną – w jej przypadku rok 2022 r. to spadek liczby pasażerów o 12,4% rok do roku. Kolejka Parkowa Maltanka to udział w liczbie pasażerów na poziomie 13,3% i mniej o 15,8% pasażerów w zestawieniu rok do roku. W 2022 r. z usług Żuławskiej Kolei Dojazdowej skorzystało o 1,8% pasażerów mniej niż rok wcześniej – udział w liczbie pasażerów to 10,5%. Piąte miejsce pod względem liczby pasażerów w 2022 r. przypada na Żnińską Kolej Wąskotorową (10,3%) – w zestawieniu rok do roku kolej ta odnotowała znaczny wzrost liczby pasażerów – o 45,3%.

Pełna treść opracowania „Koleje wąskotorowe w 2022 r.” dostępna jest na stronie internetowej UTK. Na stronie UTK dostępny jest również przewodnik „Poznaj polskie koleje wąskotorowe”.

Źródło: UTK
Fot. Dominika Szpakowska

Zobacz również:

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz