Sektorkolejowy » Torpol z najkorzystniejszą ofertą na wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 38 – jej wartość to ponad 1 mld zł

Torpol z najkorzystniejszą ofertą na wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 38 – jej wartość to ponad 1 mld zł

pzez Damian

We wtorek 11 lipca br. zarząd Torpolu przekazał informację, iż oferta złożona przez tę spółkę w przetargu PKP PLK na realizację prac budowlanych dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją”.

Jedynym kryterium oceny ofert przesłanych w ramach postępowania przetargowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. była cena. Wartość oferty złożonej przez Torpol wynosi ok. 1,078 mld zł brutto (ok. 876,75 mln zł netto). Czas, jaki przewidziano na realizację inwestycji to 30 miesięcy od momentu rozpoczęcia prac.

Zakres działań w ramach przedsięwzięcia PKP PLK obejmuje m.in.

  • wymianę nawierzchni kolejowej pomiędzy stacją Giżycko a stacją Korsze wraz z podniesieniem dopuszczalnych nacisków osi do 221 kN oraz przebudową układów torowych w rejonie stacji dla pociągów towarowych o długości 750 m
  • wzmocnienie podtorza
  • przebudowę nasypów wraz z torowiskiem w miejscach przesunięcia linii kolejowej
  • elektryfikację linii kolejowej na odcinku Giżycko – Korsze wraz z budową sieci trakcyjnej oraz odcinkową przebudową sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 353 na odcinku stycznym do realizowanego zadania
  • przebudowę, budowę lub likwidację obiektów inżynieryjnych (84)
  • działania mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na terenie 38 przejazdów kolejowo-drogowych, z czego likwidacja 7 z nich
  • modernizację stacji kolejowych: Sterławki Wielkie, Kętrzyn, Tołkiny oraz Korsze, a także 5 przystanków osobowych: Niegocin, Sterławki Małe, Martiany, Nowy Młyn, Linkowo
  • przebudowę urządzeń: elektroenergetycznych, sterowania ruchem kolejowym,  zabezpieczających na przejazdach kolejowo-drogowych oraz telekomunikacji

O spółce Torpol

Spółka Torpol od ponad 30 lat specjalizuje się w realizacji projektów w zakresie modernizacji i budowy infrastruktury kolejowej, linii tramwajowych oraz obiektów inżynieryjnych. Ponadto świadczy usługi m.in. w branży drogowej i zajmuje się budową sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz wodociągowo-kanalizacyjnych. Torpol zadebiutował w 2014 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i zatrudnia ok. 800 pracowników.

Więcej informacji o firmie Torpol można znaleźć:

Autor: Damian Malesza
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

1 komentarzy

Jedkero 12 lipca 2023 - 19:51

Ciekawe…

Odpowiedz

Zostaw komentarz