Sektorkolejowy » Torpol blisko kontraktu za około 1,5 mld zł

Torpol blisko kontraktu za około 1,5 mld zł

pzez Adrian

W przetargu na zaprojektowanie i wykonanie prac na kolejowej obwodnicy towarowej Poznania firma Torpol S.A. złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę – ponad 1,46 mld zł brutto, czyli około 1,19 mld zł netto. Oferty zostały otwarte 15 marca. W sumie realizacją zamówienia zainteresowanie wykazało osiem firm i konsorcjów.

Szanse na pozyskanie kontraktu przez Torpol są bardzo wysokie, ponieważ jedynym kryterium oceny ofert złożonych w przetargu organizowanym przez PKP PLK S.A. jest cena. Zamawiający realizację inwestycji wycenił w swoim kosztorysie na 2,118 mld zł brutto, tj. 1,722 mld zł netto i nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

W postępowaniu przetargowym ogłoszonym z końcem ubiegłego roku wzięło udział osiem firm i konsorcjów. Ceny z ofert złożonych przez pozostałych oferentów zawierają się w przedziale od ponad 1,76 mld zł brutto (ponad 1,43 mld zł netto) – oferta złożona przez konsorcjum w składzie PORR S.A. i Trakcja System sp. z o.o. do ponad 1,99 mld zł brutto, tj. ponad 1,62 mld zł netto (Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.).

Realizacja zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, zrealizowaniu i ukończeniu robót w ramach projektu pn. „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” dla kilku odcinków linii kolejowych (272, 352, 354, 394, 395, 801, 802, 803, 805, 85) wraz z urządzeniami sterowania i zasilania trakcyjnego, siecią trakcyjną, przejazdami kolejowymi, obiektami inżynieryjnymi, sieciami telekomunikacyjnymi oraz elektroenergetycznymi, obiektami kubaturowymi, odwodnieniem i innymi obiektami towarzyszącymi. Roboty obejmują działania w takich obszarach, jak m.in.: układanie nowej nawierzchni torowej, budowa podtorza, przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych, przejść oraz dróg kołowych, usuwanie kolizji z sieciami zewnętrznymi. W sumie prace dotyczą ponad 60 km linii kolejowych.

Czas na wykonanie wszystkich prac to 43 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy.

Torpol od ponad 30 lat zajmuje się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej. Działa także m.in. w branży drogowej, zajmuje się budową sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowo-kanalizacyjnych. Zatrudnia ponad 800 osób. Na GPW firma zadebiutowała w 2014 r.

Autor: Agata Sumara
Fot. Torpol

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz