Sektorkolejowy » Torpol z najkorzystniejszą ofertą na modernizację stacji Ostróda

Torpol z najkorzystniejszą ofertą na modernizację stacji Ostróda

pzez Damian

Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny zawiadomiło o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu na modernizację stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w branży sterowania ruchem kolejowym na odcinku Iława Główna – Olsztyn Główny wraz z przeniesieniem sterowania stacjami Rudzienice Suskie, Stare Jabłonki, Samborowo, Biesal i Naterki do st. Ostróda. Jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe, po aukcji elektronicznej została wybrana oferta poznańskiej spółki Torpol. Cena oferty wynosi ok. 312,6 mln zł brutto (tj. ok. 254,15 mln zł netto). Środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji wynoszą 369 mln zł brutto (300 mln zł netto).

Torpol blisko podpisania umowy

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100%). Termin realizacji Inwestycji został określony na 36 miesięcy od daty rozpoczęcia. W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego, co do wyboru oferty Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie zawarta umowa na wykonanie w/w zakresu podstawowego określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Oferta nr 3 uzyskała ocenę 100 pkt w ww. kryterium wyboru:

  1. PORR S.A. – Całkowita cena netto: 255 762 601,63 PLN – Punktacja: 99,3680623546
  2. Budimex S.A. – Całkowita cena netto: 259 015 447,15 PLN – Punktacja: 98,1201485299
  3. TORPOL S.A. – Całkowita cena netto: 254 146 341,46 PLN – Punktacja: 100,0000000000
  4. PPM-T sp. z o.o. – Całkowita cena netto: 258 926 829,27 PLN – Punktacja: 98,1537302185

Po modernizacji stacja Ostróda, na której przebudowany zostanie cały system sterowania ruchem kolejowym, zwiększy możliwości przepustowe. Nowe Lokalne Centrum Sterowania w Ostródzie ma przejąć zarządzanie ruchem od Iławy do Olsztyna. W ramach inwestycji przebudowany zostanie także most nad Drwęcą.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r.

Autor: Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz