Sektorkolejowy » Spółka LTG Cargo będzie regularnie realizowała przewozy intermodalne pomiędzy Kownem a Sławkowem

Spółka LTG Cargo będzie regularnie realizowała przewozy intermodalne pomiędzy Kownem a Sławkowem

pzez Damian

Litewskie przedsiębiorstwo podjęło decyzję o wzmocnieniu możliwości przewozów intermodalnych na trasie Kowno – Sławków. Po sześciu miesiącach testów kolejowy przewoźnik towarowy uruchamia dwa kursy tygodniowo (tam i z powrotem). Regularne połączenie wystartowało w czwartek 15 czerwca br. Tym razem pociągi będą zatrzymywały się także w Pruszkowie, gdzie zlokalizowany jest terminal przeładunkowy należący do spółki Metrans. Wcześniej litewska firma realizowała transport towarów wyłącznie na życzenie klientów.

Regularna oferta – wiele możliwości

Nieprzypadkowe jest zakończenie trasy w Sławkowie, gdyż stanowi on strategiczny węzeł logistyczny w rejonie mocno zurbanizowanego obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Łączy on kolej normalnotorową z szerokotorową. Swój początek ma tam Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS – linia kolejowa nr 65), która łączy Zagłębie Dąbrowskie z Ukrainą przez m.in. Stalową Wolę, Zamość, a także Hrubieszów. Z terminala intermodalnego w Sławkowie odprawiane są m.in. pociągi w kierunku Gdańska, Schwarzheide (Niemcy), Madaloni (Włochy) oraz portu morskiego Koper (Słowenia). Ponadto w kontekście korytarza północ-południe integralną częścią bardzo istotnego łańcucha dostaw staną się porty Kłajpeda na Litwie oraz Muuga w Estonii.

„Trasa będzie obsługiwana wyłącznie przez LTG z pomocą polskiej spółki zależnej LTG Cargo Poland. W ciągu sześciu miesięcy udało nam się zapewnić regularność połączeń na linii Kowno-Sławków – dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu klientów” – zaznaczyła Egle Sime, szefowa LTG Cargo.

Dostrzegamy potrzeby klientów, m.in. jeżeli chodzi o dotarcie do jednych z najbardziej rozwiniętych regionów przemysłowych w Polsce. Regularne połączenie na trasie Kowno – Sławków zapewniliśmy już po pół roku od pierwszych przejazdów na zamówienie. Kontynuujemy działania dywersyfikacyjne na zachodnich rynkach. Dążymy do zaoferowania zarówno naszym partnerom, jak i klientom większych możliwości w zakresie korzystania z „zielonych” tras. Dlatego do naszego koszyka usług dodajemy „zrównoważone” połączenie logistyczne z Warszawą” – dodała.

Pojedynczy skład towarowy jest w stanie przewieźć do 42 kontenerów, co odpowiada ok. 90 TEU (ang. Twenty-Foot Equivalent Unit, jednostka miary pojemności, jest równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp — przyp. red.).

Proekologiczne wybory

Egle Sime podkreśliła również, że ma nadzieję, iż regularna oferta zachęcą większą ilość klientów do skorzystania z usług kolei, co przełoży się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach. Ponadto pozwoli ograniczyć negatywny wpływ przewozów na środowisko naturalne. Co ciekawe, zarówno na tej, jak i innych trasach klienci mogą teraz korzystać z tzw. kalkulatora zielonych kilometrów. W praktyce narzędzie to pozwala na bardzo łatwe oszacowanie jaką ilość emitowanego CO2 można ograniczyć, wybierając kolej zamiast transportu drogowego.

Więcej informacji o LTG Cargo można znaleźć m.in.:

Autor: Damian Malesza
Fot. LTG Cargo

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz