Sektorkolejowy » Rybnik: Wygodniejsze podróże pociągiem oraz poprawa dostępu do kolei

Rybnik: Wygodniejsze podróże pociągiem oraz poprawa dostępu do kolei

pzez Adrian

Lepsze warunki podróży oraz dostępniejsza kolej dla mieszkańców Rybnika

Pasażerowie pociągów mogą spodziewać się poprawy komfortu podróży pomiędzy Rybnikiem a miejscowościami takimi jak Racibórz, Pszczyna, Katowice czy też Bielsko-Biała. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują o modernizacji przystanku Rybnik Niedobczyce oraz przystanku Rybnik Niewiadom. Celem inwestycji jest ułatwienie podróżowania koleją osobom, których przemieszczanie się jest ograniczone oraz poprawa jakości świadczonych usług. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”.

Przebudowa peronów i nowe wyposażenie

Dzięki pracom modernizacyjnym perony będą lepiej oznakowane oraz nagłośnione, dzięki czemu pasażerowie będą mogli podróżować znacznie sprawniej. Na terenie obiektów pojawią się nowe wiaty oraz specjalna pochylnia dla osób, których poruszanie się jest ograniczone. Ponadto na antypoślizgowej nawierzchni  przewidziane są ścieżki naprowadzające. Po przebudowie perony będą wyższe, dzięki czemu pasażerowie będą mogli wygodniej wsiadać oraz wysiadać z pociągów. Zmianie ulegnie również oświetlenie peronów, co wraz z pozostałymi zmianami wpłynie na większy poziom bezpieczeństwa dla podróżujących. Jeżeli chodzi o przystanek Rybnik Niewiadom, modernizacji ulegnie peron jednokrawędziowy, powstanie również drugi, który zastąpi obecny peron w międzytorzu.

Finansowanie oraz koszty przebudowy

Wykonanie wszystkich prac w ramach tej inwestycji będzie kosztowało powyżej 8 mln złotych netto. Zgodnie z planem prace modernizacyjne mają trwać do końca 2022 roku. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Na temat inwestycji wypowiedział się prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Ireneusz Merchel:

„Inwestycja z »Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025« będzie szczególnie ważna dla podróżnych na trasie Rybnik – Racibórz. Efektywne wykorzystywanie środków z budżetu państwa i środków unijnych sprzyja rozwojowi kolei”.

O korzyściach wynikających z uczestnictwa w rządowym programie mówił również Andrzej Bittel – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu:

„»Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025« to inwestycja w lepszy dostęp do kolei także w województwie śląskim. Dzięki poprawie warunków obsługi na peronach pasażerowie chętniej wybiorą kolej w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych”.

Transport kolejowy – wsparcie polskiej gospodarki oraz ekologia

„Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” ma promować kolej i przypominać o atrakcyjności tego środka transportu. Należy nadmienić, że wybierając kolej, wspieramy polską gospodarkę oraz podróżujemy ekologicznym środkiem transportu. Oprócz budowania czy też modernizowania istniejących już przystanków rządowy program przewiduje również finansowanie prac, które dotyczą zwiększania dostępności miejsc parkingowych dla pasażerów.

Autor: Damian Malesza
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz