Sektorkolejowy » Pierzchno: Nowy peron zapewnia lepszy dostęp do kolei

Pierzchno: Nowy peron zapewnia lepszy dostęp do kolei

pzez Adrian

Wygodniejsze korzystanie z usług kolei

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Pierzchnie umożliwiła pasażerom pociągów łatwiejsze wsiadanie oraz wysiadanie z pociągów. W ramach przedsięwzięcia przebudowano peron nr 2, który jest zlokalizowany vis-a-vis budynku dworca. Obecnie spełnia on potrzeby użytkowników kolei tak samo, jak zmodernizowany wcześniej peron nr 1.

W Pierzchnie kolej stała się dostępniejsza

Nowy peron w miejscowości Pierzchno został przystosowany do potrzeb osób, których poruszanie się jest ograniczone. Zyskał on antypoślizgową nawierzchnię oraz specjalne ścieżki naprowadzające, które ułatwią przemieszczanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. Podróżni mogą korzystać m.in. z:

  • wiat
  • ławek
  • przeszklonych gablot, w których znajdują się niezbędne informacje np. rozkłady jazdy kolei
  • stojaków rowerowych

Peron jest oświetlany przez wydajne oświetlenie LED. Przemieszczanie się jest ułatwione przez zastosowanie czytelnego oznakowania. Po przebudowie zmieniło się umiejscowienie peronu, który obecnie znajduje się obok jednego z torów, a nie tak jak wcześniej pomiędzy torami, dzięki czemu zwiększyło się bezpieczeństwo podróżujących. Znaczny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników kolei miało także położenie nowej nawierzchni w rejonie dojścia do peronu, które zostało wygrodzone oraz wyposażone w nowe oznakowanie.

Zakres prac budowlanych obejmował także przebudowę konstrukcji sieci trakcyjnej oraz położenie nowego toru.

Działania PKP PLK na rzecz poprawy dostępu do kolei w Polsce

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pozwoliły na poprawę dostępu do kolei na 22 peronach w 15 miejscowościach. Liczne modernizacje znacząco ułatwiły korzystanie z usług kolei osobom, których poruszanie się jest ograniczone. Prace budowlane są realizowane w ramach projektu pt. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007 – 2013”.

Działania PKP PLK w Pierzchnie były realizowane w ramach projektu za około 100 mln zł, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (środki Unii Europejskiej). Projekt przyniósł wiele pozytywnych zmian w różnych rejonach Polski:

  • w województwie wielkopolskim – zmodernizowano perony Pierzchnie, Domaninie, Solcu Wielkopolskim oraz Łęce Opatowskiej. Ponadto w 2023 roku mają zostać oddane do użytku perony w Kępnie i Słupi. Należy dodać, iż zakres prac budowlanych w Wielkopolsce objął 6 stacji i przystanków na linii kolejowej Kluczbork – Poznań Główny
  • w województwie kujawsko-pomorskim – użytkownicy kolei korzystają już ze zmodernizowanych obiektów na linii kolejowej pomiędzy Inowrocławiem a Jabłonowem Pomorskim (nowy peron w Gniewkowie, po dwa nowe perony w: Zieleniu, Książkach, Suchatówce i Turznie). Prace modernizacyjne objęły aż 15 peronów (m.in. w Popowie Toruńskim, Rychnowie Wielkim i Kamionkach)
  • w województwie łódzkim – trwa przebudowa peronu, który znajduje się na kolejowym przystanku osobowym Wolbórka (linia Warszawa–Katowice)

Autor: Damian Malesza
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz