Sektorkolejowy » Wyrok KIO ws. budowy zajezdni tramwajowej w Olsztynie. Odwołanie Trakcji odrzucone

Wyrok KIO ws. budowy zajezdni tramwajowej w Olsztynie. Odwołanie Trakcji odrzucone

pzez Adrian

Wszystko wskazuje na to, że prace nad rozbudową zajezdni tramwajowej rozpoczną się wkrótce oraz że zrealizuje je konsorcjum firm Budimex S.A. (lider) i KZN Rail sp. z o.o. za ponad 90 mln zł. Odwołanie od wyboru tej oferty w przetargu złożyła Trakcja S.A., jednak Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) je odrzuciła.

W przetargu na budowę olsztyńskiej zajezdni tramwajowej wpłynęły dwie oferty, z których droższa opiewała na prawie 99 mln zł. Oferent, którego oferta nie została wybrana, złożył skargę do KIO stwierdzając, że jego konkurent w tym przetargu zaproponował cenę mającą znamiona rażąco niskiej. Równocześnie Trakcja w swojej skardze podkreślała, że zamawiający powinien zażądać wyjaśnień dotyczących niskiej ceny zaproponowanej przez konsorcjum.

Jak powiedział cytowany przez TVP3 Olsztyn Michał Koronowski, rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie:

Zgodnie z procedurą, przy tej wysokości zamówienia, dokumentacja jest teraz składana do prezesa zamówień publicznych. W przypadku pozytywnego wyniku tej kontroli, a szacujemy, że to potrwa od 2–4 tygodni, bo tyle mniej więcej trwa ta procedura, będziemy mogli podpisać umowę ze zwycięzcą przetargu”.

Nie jest wykluczone, że sprawa sporu dotyczącego ceny za realizację prac i będzie miała dalszy ciąg, jeśli Trakcja obierze teraz drogą sądową, nie godząc się z odrzuceniem skargi przez KIO.

Przedmiotem postępowania przetargowego była budowa zajezdni tramwajowej na 16 pojazdów. W przypadku, kiedy nie będzie większych przeszkód, umowa z wykonawcą zawarta zostanie w marcu. Czas przeznaczony na wykonanie robót to 20 miesięcy. Więcej o pracach, które mają być przeprowadzone, pisaliśmy TUTAJ.

Autor: Agata Sumara
Fot. Ada Romanowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz