Sektorkolejowy » Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a wnioski o przedłużenie ważności licencji maszynisty

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a wnioski o przedłużenie ważności licencji maszynisty

pzez Damian

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany 1 lipca 2023 r. Od tego dnia ważność licencji maszynisty nie będzie już przedłużana na podstawie ustawy o COVID-19. Wniosek o przedłużenie ważności licencji trzeba złożyć 30 dni przed upływem jej ważności. Jeśli ważność licencji maszynisty kończy się 1 lipca, to najpóźniej 1 czerwca maszynista powinien złożyć wniosek o przedłużenie ważności.

Licencje maszynisty, których ważność upłynie do 30 czerwca 2023 r. zostają przedłużone o 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (od 1 lipca 2023 r.). Te licencje maszynisty pozostaną ważne do 27 grudnia 2023 r., a ich właściciele będą mogli do tej daty wykonywać swoje obowiązki służbowe. Natomiast licencje maszynisty, których ważność upłynie od 1 lipca 2023 r.  zachowają swoją ważność jedynie do daty określonej w licencji maszynisty. Po jej upływie licencja maszynisty straci ważność, a maszynista nie będzie mógł prowadzić pojazdów kolejowych z napędem.

W celu przedłużenia ważności licencji maszynisty należy złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Zapisy w rozporządzeniu w sprawie licencji maszynisty z 24 listopada 2022 r. wskazują, że wniosek o przedłużenie ważności licencji maszynisty musi być złożony minimum 30 dni przed upływem jej ważności. Wnioski złożone po upływie tego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania. Dlatego należy pamiętać o odpowiednio wczesnym złożeniu wniosku o przedłużenie ważności licencji maszynisty.

Licencja maszynisty jest wydawana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na okres 10 lat, a zatem w 2023 r. należy przedłużyć ważność licencji maszynisty, które były wydawane w 2013 r. Wniosek o przedłużenie ważności licencji maszynisty może być złożony zarówno przez maszynistę, jak i przez podmiot występujący w jego imieniu (pracodawcę).

Źródło: UTK
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz