Sektorkolejowy » Egzaminy i rejestr maszynistów w znowelizowanej ustawie o transporcie kolejowym

Egzaminy i rejestr maszynistów w znowelizowanej ustawie o transporcie kolejowym

pzez Patryk

W nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym przewidziano wprowadzenie jednolitego egzaminu państwowego dla maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Taki egzamin ma przeprowadzać Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Jak wyjaśnia wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, zmiany w ustawie mają na celu poprawę bezpieczeństwa na kolei.

Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na maszynistów

Aktualnie szkolenie i egzaminowanie osób starających się o licencję maszynisty i świadectwo maszynisty przeprowadza ośrodek szkolenia i egzaminowania. Szkolenia nadal pozostaną w tych ośrodkach, a egzaminy, rozszerzone o część praktyczną na symulatorach, będą przeprowadzane przez UTK.

Ustawa określa także koszty egzaminów przeprowadzanych przez UTK. Opłata za egzamin na uzyskanie licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty nie może być wyższa niż równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (liczona bez nagród z zysku w pierwszym kwartale roku poprzedzającego).

Krajowy rejestr elektroniczny maszynistów

Innym obowiązkiem Prezesa UTK, wynikającym z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, ma być tworzenie i prowadzenie krajowego rejestru elektronicznego maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. W rejestrze takim znajdą się dwa rodzaje ewidencji – jednej związanej z kwalifikacją maszynistów, drugiej dotyczącej monitorowania czasu pracy maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Senacka Komisja Infrastruktury w dniu 3 sierpnia nie zgłosiła uwag do zaproponowanej nowelizacji mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Tym samym nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Autor tekstu: Agata Sumara
Źródło zdjęcia: https://kadry.infor.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz