Sektorkolejowy » CPK zawarł z TF Silesia przedwstępną umowę kupna 38 proc. akcji Torpolu

CPK zawarł z TF Silesia przedwstępną umowę kupna 38 proc. akcji Torpolu

pzez Damian

W dniu dzisiejszym (24.01.2023 r.) pomiędzy Towarzystwem Finansowym Silesia sp. z o.o. (TFS) a Centralnym Portem Komunikacyjnym sp. z o.o. (CPK) zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży  posiadanych przez TFS akcji TORPOL S.A. Umowa obejmuje 8.728.600 akcji stanowiących 38% wszystkich akcji i w praktyce oznacza, po spełnieniu przez strony warunków zawieszających, przejęcie kontroli nad giełdową spółką. W wyniku planowanej transakcji spółka może pozyskać strategicznego, branżowego Inwestora, który zgodnie z przedstawianymi prognozami i prowadzonymi działaniami, w najbliższych okresie stanie się znaczącym zamawiającym na rynku budowy infrastruktury kolejowej, ale również drogowej i lotniczej
w Polsce.

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. jest w 100% spółką Skarbu Państwa powołaną do realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym modernizacji istniejących oraz budowy nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej.

Nabycie przez CPK akcji od TFS, ze względu na taki sam poziom powiązania tych spółek ze Skarbem Państwa, nie wpłynie w praktyce ani na strukturę akcjonariatu ani na zakres kontroli nad spółką jej przyszłego głównego akcjonariusza. Jednak pozyskanie CPK jako inwestora branżowego przez Torpol, daje dodatkowe bodźce i szanse na szybszy i ukierunkowany rozwój, posiadanych już przez spółkę kompetencji, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii i rozwiązań w obszarze budowy linii kolejowych wysokich prędkości i związanych z tym systemów zasilania sieci trakcyjnej prądu przemiennego, jak również uzyskanie synergii biznesowych w innych obszarach działalności. Należy również podkreślić, że dotychczasowa współpraca z TFS (inwestorem finansowym) była i jest bardzo dobra, stabilizowała rozwój spółki, a w szczególnie trudnych okresach umożliwiała uzyskanie finansowania realizacji niektórych projektów. Obecnie Torpol jest jednym z liderów rynku modernizacji linii kolejowych i jest w pełni gotowy do realizacji dużych, skomplikowanych kontraktów wielobranżowych infrastrukturalnych, w tym planowanych przez CPK inwestycji kolejowych, które pozwalają na dywersyfikację podmiotową sprzedaży usług świadczonych przez spółkę.– powiedział Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.

Źródło: informacja prasowa

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz