Sektorkolejowy » UTK: Koniec przedłużenia ważności dokumentów na mocy ustawy o COVID-19

UTK: Koniec przedłużenia ważności dokumentów na mocy ustawy o COVID-19

pzez Damian

27 grudnia skończył się okres przedłużający, na mocy ustawy o COVID-19, ważność certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, świadectw bezpieczeństwa, licencji maszynistów oraz orzeczeń lekarskich maszynistów i osób zatrudnionych na stanowiskach kolejowych.

Przypominamy, że odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego zakończyło przedłużanie ważności certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, świadectw bezpieczeństwa, licencji maszynistów oraz orzeczeń lekarskich maszynistów i osób zatrudnionych na stanowiskach kolejowych na podstawie ustawy o COVID-19.

Certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, świadectwa bezpieczeństwa, licencji maszynistów oraz orzeczenia lekarskie maszynistów i osób zatrudnionych na stanowiskach kolejowych, których ważność upłynęła podczas trwania stanu pandemii, a potem podczas stanu zagrożenia epidemicznego zostały przedłużone z mocy prawa i obowiązywały w obrocie prawnym przez 180 dni licząc od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli do 27 grudnia 2023 r.

Zatem uprawnienia, których ważność nie została przedłużona, przestaną obowiązywać 28 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1327, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118)

Źródło: UTK
Fot. JBCrew – zdjęcie poglądowe

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz