Sektorkolejowy » Trzy przystanki kolejowe w powiecie wrzesińskim do modernizacji – przetarg

Trzy przystanki kolejowe w powiecie wrzesińskim do modernizacji – przetarg

pzez Adrian

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na modernizację trzech przystanków kolejowych w gminie Miłosław (pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie) – Miłosław, Orzechowo i Książno. Prace są zaplanowane w ramach rządowego programu przystankowego przewidzianego do realizacji w latach 2021–2025.

Wykonawca prac wybrany w przetargu nieograniczonym będzie miał za zadanie w przypadku każdego z przystanków: opracować dokumentację projektową wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń; zrealizować wszystkie roboty budowlane; przeprowadzić ocenę zgodności podsystemu strukturalnego na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Czas przewidziany na realizację prac wraz z dokonaniem odbiorów końcowych to 365 dni od dnia podpisania umowy.

Firmy zainteresowane pozyskaniem zlecenia mogą składać swoje oferty do 8 grudnia br.

Jak zmienią się przystanki kolejowe?

Zaplanowane do modernizacji przystanki znajdują się na odcinku linii kolejowej nr 281, Oleśnica–Chojnice. W efekcie przeprowadzonych prac podróż w stronę Wrześni czy Jarocina ma być znacznie wygodniejsza.

Perony na przystankach po przebudowie będą wyższe, co ułatwi wsiadanie do pociągów. Znajdą się na nich nowe wiaty, energooszczędne oświetlenie, tablice i gabloty z informacjami dla podróżnych. Na antypoślizgowej nawierzchni wyznaczone zostaną ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych lub mających problemy z widzeniem. Pojawią się też pochylnie ułatwiające dojścia na perony oraz czytelne oznakowanie.

Kolejowy program przystankowy

Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025 obejmuje łącznie 355 zadań. Na listę podstawową wpisano 173 lokalizacje, a na listę rezerwową 182 zadania. Do budowy przewidziano 177, a do modernizacji 178 przystanków w całym kraju. Wg planów rządowych w tym roku powinny zostać ogłoszone postępowania przetargowe dla 56 lokalizacji.

Łączny koszt realizacji prac przewidzianych w programie przystankowym oszacowano na około 1 mld zł.

Autor: Agata Sumara
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz