Sektorkolejowy » Trakcja SA zawarła ugody z PKP PLK S.A.

Trakcja SA zawarła ugody z PKP PLK S.A.

pzez Adrian

Spółka Trakcja poinformowała, że w dniu 28 czerwca zawarła ugody z PKP PLK, w następstwie czego spółka kolejowa wypłaci firmie 41,75 mln zł brutto. Spór pomiędzy spółkami związany był z postępowaniami sądowymi i roszczeniami PKP PLK w związku z zabudową pali fundamentowych realizowaną przez wykonawcę.

Zgodnie z dzisiejszym potwierdzeniem w wyniku zawartych ugód uregulowane zostały wszystkie wzajemne roszczenia między Trakcją a PKP PLK. W efekcie wzajemnych uzgodnień poza wypłatą ww. kwoty na rzecz wykonawcy umorzone zostaną wszystkie sprawy sądowe objęte ugodami.

Jak podaje spółka wykonawcza w oficjalnym komunikacie:

zawarcie ugód będzie miało negatywny wpływ na wynik finansowy spółki i grupy w wysokości 0,8 mln zł. Szacowany wpływ środków pieniężnych do spółki z tytułu ugód po uwzględnieniu koniecznych wypłat wyniesie 33,9 mln zł”.

PKP PLK obejmie akcje Trakcji za 200 mln zł

W ubiegłym tygodniu Trakcja poinformowała, że zostanie dokapitalizowana przez PKP PLK w efekcie nabycia przez spółkę kolejową jej akcji.

Zgodnie z założeniami PKP PLK zamierza objąć w Trakcji akcje serii E nowej emisji za kwotę 200 mln zł z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających” – podano w komunikacie w dniu 23 czerwca. Równocześnie podano, że „term sheet przewiduje utrzymanie warunków dotychczasowego finansowania z perspektywą do końca 2023 r., które obejmują: finansowanie kredytowo/pożyczkowe spółki i jej spółek zależnych przez finansujących na łączną kwotę 306,98 mln zł, linie gwarancyjne na łączną kwotę 706,57 mln zł”.

Wpływ środków na rachunek bankowy spółki z tytułu dokapitalizowania ma nastąpić do 30 listopada 2022 r.

Trakcja S.A. to jedna z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Prace realizuje głównie na zlecenie spółki PKP PKL (90% zamówień). Pozostałe zamówienia obejmują spływają z sektora energetycznego lub są związane z infrastrukturą miejskiego transportu szynowego na terenie całego kraju.

Autor: Agata Sumara
Fot. Jan Bury

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz