Sektorkolejowy » Torpol nie zmodernizuje odcinka linii kolejowej Ełk – Korsze

Torpol nie zmodernizuje odcinka linii kolejowej Ełk – Korsze

pzez Adrian

Wygrany przetarg, jednak nie doszło do podpisania umowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w roku 2020 ogłosiły przetarg pt. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”. W sierpniu 2020 roku rozpoczęto przyjmowanie ofert w ramach tego przetargu. Wartość tej inwestycji została określona na 681,3 mln zł netto. Kryterium, które decydowało o najlepszej ofercie, była całkowita cena brutto. Spośród 11 dostarczonych ofert wyłoniono zwycięzcę, którym okazała się spółka TORPOL S.A. Nie doszło jednak do podpisania umowy.

Zmiana realizatora prac modernizacyjnych na trasie Ełk – Korsze

Okazuje się, iż chińska spółka China Civil Engineering Construction Corporation oraz hiszpańska spółka, należącą do grupy Aldesa złożyły odwołanie od wyniku przetargu pt. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP PLK doszło do uwzględnienia odwołania w sprawie przetargu, w wyniku czego dotychczasowa najkorzystniejsza oferta została unieważniona. Po ponownym rozpatrzeniu ofert najkorzystniejszą ofertą okazała się ta, którą przedstawiły hiszpańska spółka, która należy do grupy Aldesa oraz chińska spółka  China Civil Engineering Construction Corporation. Jeżeli nie wpłyną kolejne odwołania od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej,  najprawdopodobniej dojdzie do podpisania umowy na realizację tego przetargu jeszcze w tym roku.

Termin i zakres realizacji przedsięwzięcia

Należy nadmienić, iż elektryfikacja linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze jest uwzględniona tylko w prawie opcji. Główny zakres dotyczy modernizacji odcinka Ełk–Wydminy. W planach pojawia się również przygotowanie fundamentów dla słupów trakcyjnych oraz elementów teletechnicznych i elementów sterowania ruchem kolejowym. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 26 miesięcy od momentu rozpoczęcia prac modernizacyjnych w ramach podstawowego zakresu prac. W przypadku opcji dodatkowych po 20 miesięcy od momentu rozpoczęcia prac modernizacyjnych w tym zakresie.

Autor: Damian Malesza
Fot. gov.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz