Sektorkolejowy » Straż Ochrony Kolei podsumowuje działania ,,AKTYWNA TARCZA’’

Straż Ochrony Kolei podsumowuje działania ,,AKTYWNA TARCZA’’

pzez Damian

W ramach międzynarodowej organizacji państw Unii Europejskiej – RAILPOL, Członkowie Rady Strategicznej oraz Grupy Roboczej ds. ,,Zwalczania Terroryzmu’’ przygotowali kolejną edycję międzynarodowych działań w ramach akcji pod kryptonimem ,,Aktywna Tarcza’’, które odbyły się w dniach 23-24 stycznia 2024 roku na terenie państw członkowskich organizacji RAILPOL. Polskę reprezentowała Straż Ochrony Kolei.

RAILPOL European association of Railway Police Force – międzynarodowe stowarzyszenie organizacji policyjnych w Europie, które odpowiadają za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych, zorganizowało w dniach 23-24 stycznia 2024 roku kolejną edycję akcji pod kryptonimem ,,Aktywna Tarcza’’. Skoordynowane działania służb przeprowadzono na terenie wszystkich państw członkowskich RAILPOL, w tym Polski. Miały one na celu wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej w Europie, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

Do współpracy w ramach akcji ,,Aktywna Tarcza’’ Komenda Główna Straży Ochrony Kolei zaprosiła Policję i Straż Graniczną. Służby wspólnie realizowały działania na stacjach, dworcach, szlakach i w pociągach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem prowadzonej wspólnie akcji było zapobieganie i wykrywanie najpoważniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Prowadzono między innymi kontrolę tożsamości pasażerów i osób znajdujących się na obszarze kolejowym. Funkcjonariusze SOK, Policji i SG zwracali szczególną uwagę na zachowania, które mogłyby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych, takich jak zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, kradzieże infrastruktury kolejowej, kradzieże kieszonkowe, posiadanie i zażywanie narkotyków, zachowania antyspołeczne, kradzieże przesyłek wagonowych, dewastacje oraz wandalizm mienia kolejowego.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w akcję ,,Aktywna Tarcza’’ zaangażowanych było 6527 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Granicznej. Łącznie mundurowi skontrolowali 2603 stacje kolejowe, 624 pociągi pasażerskie oraz 393 bagaże. Wylegitymowano blisko 3101 osób oraz nałożono 702 mandatów karnych za popełnione wykroczenia. Nie doszło do poważniejszych wydarzeń kryminalnych, czy też do zakłócania ładu i porządku publicznego na obszarze kolejowym.

Źródło: SOK
Fot. slaska.policja.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz