Sektorkolejowy » Środki z KPO na transport intermodalny

Środki z KPO na transport intermodalny

pzez Damian

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponent E, Inwestycja: E2.1.3. Celem konkursu jest wybór projektów obejmujących transport intermodalny – terminale drogowo-kolejowe zlokalizowane na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i zakup 200 sztuk taboru do przewozów intermodalnych. Łączna kwota na te inwestycje to prawie 781,6 mln zł.

Zgłaszane w ramach tego naboru projekty powinny obejmować:

  • budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych,
  • zakup lub modernizację urządzeń do obsługi terminali intermodalnych,
  • nabycie lub udoskonalenie i wdrożenie systemów informatycznych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym,
  • zakup nowego lub użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego,
  • nabycie nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego.

W ramach naboru jest ponadto dopuszczalna realizacja projektów integrujących ww. typy inwestycji.

Wnioski, w terminie od 16 maja 2024 r. do 15 lipca 2024 r., mogą składać:

  • Podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego,
  • Przedsiębiorcy z państw członkowskich UE, którzy wykonują lub będą wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego,
  • Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Pytania dotyczące procedury wyboru inwestycji i składania wniosków można przesyłać drogą mailową: intermodal@cupt.gov.pl oraz pisemnie do 28 czerwca 2024 r.

Źródło: MI
Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz