Sektorkolejowy » ETCS Limited Supervision – bezpieczeństwo, interoperacyjność i cyfryzacja

ETCS Limited Supervision – bezpieczeństwo, interoperacyjność i cyfryzacja

pzez Damian

Konferencja Urzędu Transportu Kolejowego zgromadziła najważniejsze osoby związane z transportem kolejowym. 13 maja, w obecności Piotra Malepszaka, wiceministra infrastruktury i Ignacego Góry, Prezesa UTK, odbyło się spotkanie, które jest ważnym elementem w dyskusji o bezpieczeństwie na polskich torach.

ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, jest podstawowym środkiem prowadzącym do interoperacyjności kolei. Ma również znaczący wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa przewozów kolejowych oraz podniesienie prędkości pociągów powyżej 160 km/h – powiedział dr inż. Ignacy Góra, otwierając konferencję. Mamy XXI wiek, jesteśmy od 20 lat w Unii Europejskiej, a za bezpieczeństwo na polskich torach nadal odpowiadają systemy z lat 60. ubiegłego stulecia – kontynuował.

Uczestnicy konferencji rozważali główne kwestie: „Strategia ERTMS w Polsce – dlaczego jest niezbędna”, „Doświadczenia z wdrażania czy Limited Supervisor jest potrzebny?”, „Wyłączenie systemów klasy B – wyzwania i korzyści”. Nie zabrakło także praktycznej prezentacji, jak ECTS LS działa i jakie są doświadczenia przewoźnika z ECTS L1 LS na linii Poznań – Wągrowiec. Równie ważnym głosem w dyskusji było stanowisko Centrum Unijnych Projektów Transportowych na temat możliwości finansowania wdrożenia systemu ETCS L1 LS w części pojazdowej.

Krajowa władza bezpieczeństwa domaga się, by na liniach, na których obecnie nie jest planowane wprowadzenie ETCS poziomu 1 lub 2, zainstalować ETCS poziomu 1 w wariancie Limited Supervision. Zaletą tego rozwiązania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na sieci kolejowej oraz zapewnienie jej interoperacyjności. Przy przyjęciu odpowiednich założeń, wdrożenie jest możliwe w relatywnie krótkim czasie – zaapelował dr inż. Ignacy Góra. Prezes UTK uważa, że proces można zamknąć w perspektywie 10 lat. Producenci systemu ETCS spodziewają się, że 1-2 lata wystarczą na przygotowanie założeń realizacji całej inwestycji. 

Chciałbym żebyśmy już nie dyskutowali, czy stosować te rozwiązania. Na dużej części sieci chcemy zaimplementować ETCS L1 LS. Definitywnie chcemy realizować te systemy – potwierdził wcześniejsze deklaracje Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Zaznaczył,  że w ministerstwie obecnie trwa przegląd wykonanych i zaplanowanych inwestycji kolejowych, których potencjał powinien być rozwijany. Ma to na celu optymalizacje kosztów i posiadanych zasobów i uzyskanie synergii prowadzonych inwestycji.

Wdrożenie ETCS L1 LS na polskiej sieci kolejowej nie wymagałoby zmian w urządzeniach pokładowych ETCS, które już ten system posiadają. Obecnie jednak tylko ok. 10% pojazdów kolejowych wykorzystywanych na polskiej sieci kolejowych go posiada.

Uczestnicy debat podnosili, że niezbędne jest opracowanie strategii i stworzenie otoczenia prawno-finansowego, które umożliwi i zachęci przewoźników kolejowych do doposażania pojazdów w system ETCS lub zakup nowego taboru. Taka strategia jest niezbędna, by móc efektywnie wykorzystywać przytorowe urządzenia ETCS.

Głównym postulatem uczestników konferencji jest wniosek o wpisanie inwestycji projektu do Krajowego Planu Wdrażania TSI Sterowanie, którego aktualizacja przez Ministra Infrastruktury powinna być zakończona do 15 czerwca 2024 r.

Wdrożenie ETCS L1 LS należy uznać za znaczący element migracji od systemów klasy B do rozwiązań interoperacyjnych, podnoszących bezpieczeństwo ruchu kolejowego i zwiększających możliwości transportowe polskiej sieci kolejowej.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz