Sektorkolejowy » Spółka CPK podpisała umowy ramowe na inżyniera kontraktu i projektowanie inwestycji kolejowych

Spółka CPK podpisała umowy ramowe na inżyniera kontraktu i projektowanie inwestycji kolejowych

pzez Adrian

W ramach przetargu na tzw. inżyniera kontraktu spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) wyłoniła i podpisała umowy ramowe z 20 wykonawcami. Szacowana wartość kontraktu to 2,5 mld zł. Spółka ogłosiła również, że wyłoniła 11 wykonawców dokumentacji projektowej dla inwestycji kolejowych. Szacowana wartość wszystkich zamówień to łącznie ponad 7 mld zł netto. CPK dodaje, że jest to obecnie największa w Europie umowa ramowa na tego typu prace.

Umowy ramowe na inżynieria kontraktu dla inwestycji kolejowych CPK

Wśród firm, które znalazły się na liście podmiotów mogących pełnić funkcję inżyniera kontraktu, znalazły się m.in. podmioty z Polski, Francji czy Korei Południowej. CPK wymienia następujące firmy: INKO Consulting, MGGP, AECOM Polska, SAFEGE, Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH Inwestor, EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych, Transprojekt Gdański– Lider Konsorcjum, Systra, Ayesa Polska, DTŚ, BBF  – lider Konsorcjum i IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, Multiconsult Polska, TPF, DOHWA ENGINEERING i Korea National Railway, Egis Poland, FONON, Firma Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN, Sweco Polska oraz ECM Group Polska.

Jaka będzie funkcja inżyniera kontraktu? CPK wyjaśnia, że:

inżynier kontraktu to podmiot, który działa w imieniu spółki, zarządzając kontraktem i sprawując m.in. pieczę nad opracowaniem dokumentacji, technicznym wykonaniem robót oraz ich jakością na wszystkich etapach inwestycji. Umowa ramowa obejmuje również zastępstwo inwestorskie w trakcie prac budowlanych, odbiór, przekazanie do użytkowania, etap rozliczenia inwestycji oraz – opcjonalnie – wsparcie w czasie rękojmi i gwarancji”.

Szacowana wartość zamówień, które będą realizowane na podstawie podpisanej z tymi przedsiębiorcami umowy ramowej, to około 2,5 mld zł netto – podaje CPK. Kontrakty zostały zawarte na osiem lat.

Co mogą zyskać firmy i konsorcja, z którymi zawarto umowy?

Wyłonione w przetargu firmy będą mogły ubiegać się, w ramach zawartej umowy ramowej, o poszczególne zadania cząstkowe przy budowie 10 „szprych” kolejowych w całej Polsce. Znacząco przyspieszy to wybór potencjalnych wykonawców robót od etapu projektowania, przez realizację, aż po gwarancję i rękojmię (w ramach opcji)”.

Umowa ramowa na projektowanie inwestycji kolejowych

CPK wyłoniła także i zawarła umowy z 11 wykonawcami dokumentacji projektowej dla planowanych przez spółkę inwestycji kolejowych.

Szacowana wartość wszystkich zamówień to łącznie ponad 7 mld zł netto. Jest to obecnie największa w Europie umowa ramowa na tego typu prace” – czytamy w komunikacie prasowym.

Na podstawie zawartych umów spółka będzie mogła zlecać przez osiem lat zadania projektowe w uproszczonym trybie postępowań wykonawczych. Wytypowanych zostało w sumie 11 konsorcjów utworzonych przez łącznie 27 firm projektowych z Polski, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Korei Południowej.

Co będą projektować wybrane firmy?

W zakres kolejowych prac projektowych wejdą m.in. elementy tzw. igreka (Warszawa–CPK–Łódź–Wrocław/Poznań), tzw.  CMK Północ (wydłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej przez CPK w stronę Płocka, Włocławka i Trójmiasta) czy nowa linia Katowice–Kraków. Znajdują się tam też odcinki przez rejony wykluczone dziś transportowo, np. Ostrołęka–Łomża–Giżycko, Katowice–Jastrzębie-Zdrój–Ostrawa, Łętownia–Rzeszów czy Trawniki–Krasnystaw–Zamość” wylicza CPK.

Po co zostały zawarte umowy ramowe? CPK będzie miała możliwość zlecania usług projektowych w różnych konfiguracjach, w zależności od aktualnych potrzeb – np. na dokumentację projektową całego procesu inwestycyjnego lub tylko na wybrane elementy projektowe. Umowy ramowe mają również ułatwić inwestorowi „sprawniejszy i szybszy wybór kontrahentów w następujących po nich uproszczonych zamówieniach wykonawczych”.

Inwestycje kolejowe CPK

Do 2034 r. spółka ma zbudować blisko 2 tys. km linii kolejowych prowadzących z terenu całej Polski do planowanego w centrum kraju portu lotniczego, który powinien powstać w ciągu pięciu najbliższyhc lat, choć jeszcze nie wbito łopaty na budowie, grunty pod inwestycję nie zostały wykupione, a mieszkańcy, których działki miałyby być wykupione, protestują.

Jeśli chodzi o realizację linii kolejowych, to spółka CPK, która powstała ponad cztery lata temu (maj, 2018 r.), dotychczas nie zbudowała ani kilometra, a w trakcie robót budowlanych znajduje się 0 km.

Natomiast znacząco wzrasta zatrudnienie w CPK – w ubiegłym roku zatrudnienie wzrosło do blisko 500 osób, a na ich wynagrodzenia w 2021 r. wydano 59 mln zł. Równocześnie, mimo takiej mnogości etatów, ciągłego zatrudniania pracowników, spółka cały czas zleca prace podwykonawcom, co m.in., punktowała Najwyższa Izba Kontroli, o czym pisaliśmy TUTAJ. Ze sprawozdania finansowego za 2021 r. wynika, że skumulowane straty brutto od momentu powstania spółki wyniosły 243 mln zł. 

Autor: Agata Sumara
Fot. materiały własne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz