Sektorkolejowy » Rekomendacje Prezesa UTK w zakresie zasad sprawowania nadzoru nad zestawami kołowymi

Rekomendacje Prezesa UTK w zakresie zasad sprawowania nadzoru nad zestawami kołowymi

pzez Damian

Prezes UTK opublikował „Rekomendacje w zakresie zasad sprawowania nadzoru nad zestawami kołowymi, w tym oznakowania osi niespełniających wymagań”. Dotyczą one dysponentów pojazdów kolejowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie.

„Rekomendacje w zakresie zasad sprawowania nadzoru nad zestawami kołowymi w tym oznakowania osi niespełniających wymagań” zawierają zestaw zaleceń, które powinny zostać wdrożone przez ECM i dysponentów, aby zapewnić właściwą gospodarkę zestawami kołowymi i osiami.

Prezes UTK sprawuje nadzór nad podmiotami rynku kolejowego. Zidentyfikował negatywne zjawisko, które polega na nieskutecznym nadzorze nad zestawami kołowymi, który prowadzą dysponenci pojazdów kolejowych oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM). Dowodzą tego m.in. trudności w identyfikacji kół i osi zestawów. To uniemożliwia odtworzenie historii ich eksploatacji, w tym wykonania nieautoryzowanych prac przy obróbce kół i osi. Prezes UTK wskazuje również na nieskuteczne znakowanie osi klasyfikowanych do kasacji i wprowadzanie do ponownego obrotu osi, które nie spełniają wymagań.

Obowiązkiem ECM-ów i dysponentów pojazdów jest stosowanie wyłącznie podzespołów, które spełniają wymagania odpowiednich specyfikacji i dokumentacji technicznych, ocena i eliminacja z obrotu podzespołów i innych elementów, które tych wymagań nie spełniają lub posiadają wady. Podmiot, który te wady wykrył, ma obowiązek doprowadzić do wycofania z obrotu takiego elementu. Aby móc tego dokonać, niezbędna jest zdolność identyfikacji danego elementu lub podzespołu oraz ustalenie wymagań go dotyczących.

„Rekomendacje w zakresie zasad sprawowania nadzoru nad zestawami kołowymi, w tym oznakowania osi niespełniających wymagań, przez dysponentów pojazdów kolejowych oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie” dotyczą:

  • uznania zestawów kołowych, w tym osi, jako elementów krytycznych dla bezpieczeństwa i zarządzanie nimi w sposób wymagany przez rozporządzenie 2019/779;
  • wprowadzenia przez ECM rejestracji zestawów;
  • wprowadzenia jednolitych zasad postępowania z osiami zakwalifikowanymi do wycofania z obrotu poprzez ich trwałe znakowanie;
  • właściwego zarządzania ryzykiem związanym z ponownym wykorzystaniem zestawów kołowych jako wyrobu staroużytecznego;
  • wprowadzenia – w regulacjach wewnętrznych i umowach – obowiązku wykonywania badań nieniszczących przez podmioty, które realizują funkcję przeprowadzania utrzymania. Powinno się to odbywać każdorazowo, gdy dysponent przekaże partię osi do zabudowania w taborze kolejowym, ale nie dołączy dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań.

Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane w trakcie działań podejmowanych przez Prezesa UTK. Prezes UTK podkreśla, że zapewnienie bezpieczeństwa w systemie kolejowym leży po stronie podmiotów rynku kolejowego. 

Źródło: UTK
Fot. Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz