Sektorkolejowy » Rating PKP Intercity na poziomie BBB+

Rating PKP Intercity na poziomie BBB+

pzez Damian

Agencja ratingowa Fitch utrzymała długoterminowy rating dla PKP Intercity w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB+. Decyzja ta pokazuje, że pomimo wychodzenia z trudnej sytuacji makroekonomicznej, pozycja i perspektywa rozwoju narodowego przewoźnika jest stabilna.

Potwierdzenie pozytywnej oceny spółki to efekt silnych relacji ze Skarbem Państwa, którego rating określany jest na poziomie A-. Na ocenę wpływ miała również realizacja usług publicznych w ramach umowy PSC, która zapewnia pokrycie kosztów oraz rozsądny zysk. Gwarantuje także możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego na kolejne inwestycje taborowe i infrastrukturalne oraz zapewnia rekompensatę wzrostu kosztów (m.in. energii trakcyjnej).

Stabilna perspektywa PKP Intercity bazuje na założeniach dalszego rozwoju spółki. Agencja Fitch wskazuje, że istotnym czynnikiem wpływającym na rating będzie dalszy wzrost przychodów operacyjnych. Będzie to możliwe przy dalszym dynamicznym wzrostem liczby pasażerów w kolejnych latach. Jednym z kluczowych czynników zwiększenia popularności przewozów kolejowych będą dalsze intensywne inwestycje w zakup i modernizację taboru, które przełożą się na wzrost komfortu podróżnych. 

PKP Intercity ma silne, stabilne podstawy rozwojowe. Potwierdzają to nasze wyniki finansowe, spójna i ambitna strategia oraz silny partner w postaci Skarbu Państwa. Od 2016 roku realizujemy ambitną wizję rozwoju kolei i widzimy, że z roku na rok kolej bije rekordy popularności. Pozycja rynkowa PKP Intercity jest stabilna – co widzą również nasi partnerzy biznesowi. Wierzymy, że utrzymany poziom ratingu pozwoli spółce na dostęp do optymalnych źródeł finansowania kolejnych inwestycji – komentuje Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych.

Źródło: PKP Intercity
Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz