Sektorkolejowy » Rail Baltica przyspiesza: trwają przygotowania do budowy odcinka w kierunku granicy z Polską

Rail Baltica przyspiesza: trwają przygotowania do budowy odcinka w kierunku granicy z Polską

pzez Damian

Sposobem na przyspieszenie budowy linii kolejowej Rail Baltica z Jiesia (Kowno) do granicy z Polską, planowane jest jak najszybsze wykupienie 154 działek i znajdujących się na nich obiektów, w tym sieci inżynieryjnych i budynków, od prywatnych właścicieli jeszcze przed zatwierdzeniem specjalnego planu i rozpoczęciem procedury ich przejęcia na potrzeby publiczne. Takie rozwiązanie zostało zatwierdzone przez rząd na posiedzeniu, które odbyło się w środę.

„Postęp w realizacji projektu Rail Baltica jest zadaniem o strategicznym znaczeniu dla Litwy i regionu bałtyckiego. Jednym ze sposobów przyspieszenia budowy torów kolejowych o europejskim rozstawie szyn jest natychmiastowe wykupienie określonych działek i rozpoczęcie projektowania oraz budowy już zidentyfikowanych obiektów infrastruktury kolejowej wraz z mostami w kierunku granicy z Polską. Jest to szczególnie ważne w celu jak najszybszego połączenia krajów bałtyckich ze wspólną europejską siecią kolejową, a także na potrzeby mobilności wojskowej” – powiedział Marius Skuodis, minister transportu i komunikacji.

W chwili obecnej zidentyfikowano już konkretne tereny wymagane do modernizacji linii kolejowej na granicy polsko-litewskiej – Jiesia (Kowno) w ramach projektu Rail Baltica i zaplanowano 14 obiektów infrastruktury „punktowej” (wiadukty dla pojazdów i przejścia dla zwierząt nad torami kolejowymi), które zostaną zbudowane podczas modernizacji linii kolejowej.

Planowane jest nabycie na własność państwa 154 działek lub ich części o łącznej powierzchni ok. 130 ha. Działki zostaną zakupione na podstawie wartości rynkowej po indywidualnej wycenie.

„Zakres projektu w kierunku polskiej granicy jest bardzo duży. Dlatego taka taktyka realizacji projektu, w której najpierw budowane są konkretne obiekty infrastruktury, a linia kolejowa jest budowana dopiero później, nie tylko przyspieszy realizację projektu, ale będzie również przydatna zarówno dla uczestników rynku, jak i osób mieszkających w pobliżu przyszłych obiektów infrastruktury. Ci ostatni będą mieli możliwość wcześniejszego rozpoczęcia korzystania z nowo wybudowanej infrastruktury. Tymczasem podzielenie projektu na mniejsze części doprowadzi do większej liczby zakupów. W ten sposób większa liczba podmiotów będzie mogła uczestniczyć w zamówieniach poprzez składanie ofert na usługi projektowe i wykonawcze”, zauważył Dovydas Palaima, dyrektor generalny LTG Infra AB Rail Baltica Management.

Według wstępnych obliczeń LTG Infra AB, po oszacowaniu całkowitej powierzchni zidentyfikowanych działek, koszty ich zakupu wyniosą około 2,6 mln euro.

Rail Baltica to największy projekt dotyczący infrastruktury kolejowej w historii krajów bałtyckich, w ramach którego powstanie w pełni zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa o europejskim rozstawie torów, łącząca Warszawę, Kowno, Wilno, Poniewież, Rygę, Parnawę i Tallin. Całkowita długość Rail Baltica w krajach bałtyckich wynosi 870 km, z czego 392 km na Litwie, 265 km na Łotwie i 213 km w Estonii.

Źródło: Rail Baltica

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz