Sektorkolejowy » Przetarg na przegląd i utrzymanie pojazdów kolejowych. Na ile zamawiający wycenia prace?

Przetarg na przegląd i utrzymanie pojazdów kolejowych. Na ile zamawiający wycenia prace?

pzez Adrian

Spółka kolejowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła przetarg na wykonanie czynności z zakresu poziomu utrzymania P4/P5 pojazdów kolejowych dla potrzeb Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie. Szacunkowa wartość tego zamówienia została określona przez zamawiającego na około 8,5 mln zł.

Przeznaczone do naprawy jednostki pochodzą z sekcji: IMP Kraków, IMZ3 Bydgoszcz, IMR1 Warszawa, IMR5 Laskowice Pomorskie, IMR4 Kędzierzyn Koźle, IMZ2 Kędzierzyn Koźle, IMR2 Skarżysko-Kamienna, IMW Kraków oraz IMM Idzikowice.

Co jest do wykonania w ramach zlecenia?

Zadanie zostało w sumie podzielone na dziewięć części. Obejmują one m.in. wagony typu: 401Z, 401Z/1, 401Ze, 426Za, 412Za; wózki motorowe WM-15A/MB oraz żuraw kolejowy obrotowy typu EDK/3. Większość prac związana jest z naprawą poziomu utrzymania P4, a dziewięć wagonów typu 426Za obejmie naprawa poziomu utrzymania P5.

Naprawa poziomu utrzymania P4 to:

naprawa okresowa o zakresie prac obejmującym przegląd, naprawę lub wymianę podzespołów i zespołów połączona z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych lub uszkodzonych”, a poziomu P5 to „naprawa okresowa o zakresie obejmującym pełny demontaż podzespołów i zespołów z pojazdu trakcyjnego w celu ich szczegółowego sprawdzenia oraz naprawy lub wymiany elementów zużytych bądź uszkodzonych dla uzyskania konstrukcyjnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i użytkowych” (cyt. PKP Cargotabor sp. z o.o.).

W szczegółach spółka kolejowa tak przedstawia poszczególne części zamówienia:

część nr 1 – naprawa poziomu utrzymania P4 – 23 pojazdów kolejowych z Sekcji IMN Kraków (23 szt. wagonów typu 401Z);

część nr 2 – naprawa poziomu utrzymania P4 – 23 pojazdów kolejowych z Sekcji IMN Kraków (23 szt. wagonów typu 401Z);

część nr 3 – naprawa poziomu utrzymania P4 – 23 pojazdów kolejowych z Sekcji IMN Kraków (23 szt. wagonów typu 401Z, 401Z/1 oraz 401Ze);

część nr 4 – naprawa poziomu utrzymania P4 – 23 pojazdów kolejowych z Sekcji IMN Kraków (23 szt. wagonów typu 401Ze);

część nr 5 – naprawa poziomu utrzymania P4 – 12 pojazdów kolejowych z Sekcji IMN Kraków (12 szt. wagonów typu 401Z, 401Ze) oraz naprawa poziomu utrzymania P5 – 9 pojazdów kolejowych z Sekcji IMN Kraków (9 szt. wagonów typu 426Za);

część nr 6 – naprawa poziomu utrzymania P4 – 19 pojazdów kolejowych z Sekcji IMZ3 Bydgoszcz, IMR1 Warszawa, IMR5 Laskowice Pomorskie (19 szt. wagonów typu 401Ze, 412Za, 11W);

część nr 7 – naprawa poziomu utrzymania P4 – 7 pojazdów kolejowych z Sekcji IMK Kraków, IMR1 Warszawa, IMR4 Kędzierzyn Koźle, IMZ2 Kędzierzyn Koźle (7 szt. wagonów typu 401Ze, 412Za);

część nr 8 – naprawa poziomu utrzymania P4 – 2 pojazdów kolejowych z Sekcji IMR2 Skarżysko Kamienna i IMW Kraków (2 szt. wózków motorowych WM-15A/MB);

część nr 9 – naprawa poziomu utrzymania P4 – 1 pojazdu kolejowego z Sekcji IMM Idzikowice (1 szt. żurawia kolejowego typu. EDK/3).

Dla części od 1 do 5 czas realizacji wyznaczono na 50 dni roboczych od daty przekazania pojazdu kolejowego do naprawy. Realizacja części 6 ma zająć max. 45 dni, część 7 – 25 dni, a praca w ramach części 8 i 9 powinna się zakończyć w ciągu 35 dni od przekazania pojazdu.

Wykonawcy zainteresowani pozyskaniem zlecenia mogą składać swoje propozycje do 22 września. Kryterium oceny w 60% stanowić będzie cena brutto oferty, a w 40% wartość brutto cennika prac losowych.

Prace będą realizowane w przyszłym roku i mają się zakończyć do 31.12.2023 r.

Autor: Agata Sumara
Fot. Wikipedia / Flyz1

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz