Sektorkolejowy » Program Kolej Plus – ostatni moment na składanie wniosków

Program Kolej Plus – ostatni moment na składanie wniosków

pzez Adrian

Dobiega końca czas, w którym można składać wnioski w drugim etapie naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Samorządy, które chcą pozyskać środki budżetowe na lokalne inwestycje, powinni złożyć dokumenty z wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi do 24 listopada br. Nabór prowadzi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Jakie dokumenty trzeba przedłożyć?

Samorządy zainteresowane realizacją zadań z rządowym wsparciem mają jeszcze dwa dni na złożenie dokumentów aplikacyjnych, w których określą niezbędny zakres prac. Dodatkowo wnioskodawcy mają posiadać opinie i wnioski z konsultacji społecznych. Niezbędne jest też pisemne potwierdzenie zabezpieczenia finansowania na poziomie min. 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Ponadto wymagana jest deklaracja przewoźnika o uruchomieniu i finansowaniu przejazdów kolejowych realizowanych przez przynajmniej cztery pary pociągów przez okres pięciu lat. W tym etapie wnioski będą oceniane pod kątem formalno-merytorycznym.

1300 km linii kolejowych za 16 mld zł

W pierwszym etapie programu (do listopada 2020 r.) zgłoszonych zostało 79 wniosków, a do drugiego etapu przeszło 47 projektów, z których 39 dotyczy inwestycji liniowych, a osiem punktowych (budowa nowych przystanków). Łączna wartość tych projektów, obejmujących około 1300 km linii kolejowych, to ponad 16 mld zł.

Wnioski, które uzyskają najlepsze oceny, zostaną wpisane na listę rankingową, która trafi do akceptacji ministra infrastruktury, a następnie projekty zostaną zakwalifikowane do realizacji. Ocena wniosków potrwa trzy miesiące.

Które województwa starają się o dofinansowanie z programu?

Najwięcej wniosków zgłosiły samorządy ze Śląska (15). Po pięć złożyły podmioty z Wielkopolski, Małopolski i Lubelszczyzny. O realizację czterech projektów na swoim terenie starają się samorządy z Mazowsza i Dolnego Śląska. Po dwa wnioski wpłynęły z woj. lubuskiego i łódzkiego, a po jednym projekcie chcą realizować województwa: opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Program Kolej Plus

Program ma być zakończony do 2028 r. Zgodnie z rządowym uzasadnieniem przedsięwzięcia, jego celem jest „wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei”. Na realizację programu zostanie wydane 6,6 mld zł, z czego 5,6 mld zł to środki z budżetu, a około 1 mld zł mają zainwestować jednostki samorządu terytorialnego.

Autor: Agata Sumara
Fot. Jan Bury

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz