Sektorkolejowy » Poszukiwany jest wykonawca przystanku kolejowego Oława Zachodnia

Poszukiwany jest wykonawca przystanku kolejowego Oława Zachodnia

pzez Adrian

Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg, w ramach którego wyłoniony zostanie wykonawca, który zaprojektuje i wykona przystanek kolejowy Oława Zachodnia, zlokalizowany na trasie na linii nr 132. Firmy zainteresowane realizacją zadania w formule projektuj i buduj mogą składać swoje oferty do 22 grudnia.

Jaki będzie przystanek kolejowy w Oławie?

Na nowym przystanku mają powstać dwa jednokrawędziowe perony o długości 200 m, na które prowadzić będzie przejście podziemne pod torami. Szerokość każdego peronu wyniesie 4,5 m, a wysokość 0,76 m. Zostanie zbudowany zgodnie ze standardami obowiązującymi obecnie na kolei, co oznacza, że zostanie m.in. dostosowany do potrzeb osób mających problemy widzeniem oraz poruszaniem się.

Linia kolejowa nr 132 na odcinku Brzeg–Święta Katarzyna jest linią magistralną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna na tej trasie wynosi 160 km/godz. dla pociągów osobowych oraz 120 km/godz. dla pociągów towarowych. Przystanek Oława Zachodnia znajdzie się w km 157 do km 157,200 na terenie woj. dolnośląskiego w powiecie oławskim.

Jakie prace wykona wybrana w przetargu firma?

Wybrany w przetargu wykonawca poza opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowej realizacji wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń do realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany zostanie do wykonania robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej. Konieczne będzie też przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe” na każdym etapie realizacji – projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu.

Czas trwania prac opisanych w SIWZ to 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. W wyborze wykonawcy, poza spełnieniem warunków formalnych, w 100% odegra całkowita cenna brutto.

Autor: Agata Sumara
Fot. Wincenty Miros / polska-org.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz