Sektorkolejowy » Pracownicy Polregio chcą podwyżek. Będzie strajk ostrzegawczy

Pracownicy Polregio chcą podwyżek. Będzie strajk ostrzegawczy

pzez Adrian

Dotychczasowe mediacje pomiędzy związkowcami a Polregio S.A. nie przyniosły rozstrzygnięcia w sporze zbiorowym, dlatego Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych (ZZMK) w Polsce zapowiada strajk ostrzegawczy.

18 lutego 2022 r. odbyło się kolejne ze spotkań mediacyjnych pomiędzy stronami sporu zbiorowego w Polregio S.A. Zarząd spółki nie przedstawił żadnej propozycji porozumienia co w kontekście stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP nie rokuje możliwości pozytywnego zakończenia sporu zbiorowego i spełnienia żądań płacowych, dlatego związki zawodowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego 2 marca br. między godziną 6.00 a 8.00

– zapowiada ZZMK.

Strajk ma polegać na zaprzestaniu wykonywania przez pracowników prac z wyjątkiem tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Pociągi pozostające w drodze w godzinach strajku zostaną zatrzymane na najbliższych stacjach.

Jakie są oczekiwania pracowników i co na to Polregio?

Związkowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki w wysokości 700 zł w wynagrodzeniu zasadniczym od 1 grudnia 2021 r. Oczekiwania związkowców co do podwyżek zostały przedstawione zarządowi 30 listopada 2021 r.

W stanowisku Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie sporu i podwyżki wynagrodzeń zapisano:

Konwent Marszałków wyraża zaniepokojenie poziomem oczekiwań płacowych strony społecznej, szczególnie że spółka przy dużym zaangażowaniu Samorządów Województw uczestniczących aktywnie w procesach restrukturyzacji zaczęła odnotowywać dodatnie wyniki finansowe. Nie ulega wątpliwości, że budowanie silnej marki oraz pozycji lidera w świadczeniu usług przewozowych na rynku krajowym wymaga znaczących nakładów finansowych, spotęgowanych wzrostem presji płacowej obserwowanej w wielu sektorach gospodarki. Tym niemniej (…) wdrożenie podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w wysokości 700 zł (…) Konwent Marszałków uznaje za niemożliwy do spełnienia we wskazanej wysokości i terminie”.

Prezes Polregio zaapelował do strony społecznej o nieprowadzenie akcji strajkowej, a przynajmniej rozważenie możliwości przesunięcia terminu organizacji strajku ostrzegawczego w terminie nie wcześniejszym niż na 21 marca. Stanowisko związkowców jest takie, że mogą rozważyć zmianę terminu pod warunkiem przedstawienia przez pracodawcę porozumienia realizującego żądania płacowe przedstawione przez związki zawodowe. Spółka jednak nie jest w stanie spełnić takiego żądania.

Tym samym pasażerowie podróżujący pociągami Polregio powinni zorganizować sobie na dzień 2 marca inny środek transportu, jeśli zależy im na terminowym dotarciu do celu podróży, lub przygotować się na zapowiadane tego dnia opóźnienia.

Autor: Agata Sumara
Fot. Polregio

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz