Sektorkolejowy » Port Police otrzyma 1,74 mln euro dofinansowania na projekt linii kolejowej i nowego nabrzeża

Port Police otrzyma 1,74 mln euro dofinansowania na projekt linii kolejowej i nowego nabrzeża

pzez Adrian

Projekt pn. „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police” uzyskał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki inwestycjom w porcie morskim w Policach zwiększy się jego dostępność oraz wydajność przeładunkowa.

Działania podejmowane przez policki port, który jest częścią Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, pozwolą także na realizowanie przeładunków wszystkich towarów masowych, a nie wyłącznie fosfatów. W ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,74 mln euro, zostaną wykonane prace studyjne dla dwóch zadań:

  • budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police i studium wykonalności
  • opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach – nabrzeże ciężkie (uniwersalne) wraz ze studium wykonalności

„Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii Port Morski w Policach otrzymał gwarancję zewnętrznego finansowania dla projektu, który służy realizacji jego zadań statutowych, a pośrednio również rozwojowi całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. To duży sukces, tym bardziej że Port Police jest jedynym portem, który otrzymał finansowanie w ramach tej edycji programu” – powiedział Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Realizacja projektu to kolejny krok do wykonania prac inwestycyjnych dotyczących połączenia kolejowego Portu Morskiego Police z projektowaną linią kolejową nr 437 i utworzenia nowych bocznic kolejowych na jego terenie. Możliwa będzie również rozbudowa nabrzeża ciężkiego uniwersalnego o planowanej długości 300 m, przez co  łączna długość nabrzeża ciężkiego w polickim porcie wyniesie docelowo 715 m.

Warto dodać, że uzyskanie dofinansowania na prace studyjne w ramach CEF ma duży wpływ na wszelkie starania o wsparcie finansowe na prace inwestycyjne w przyszłości, gdyż zatwierdzenie projektu przez organy KE może być traktowane jako potwierdzenie jego zasadności i znaczenia dla sieci kompleksowej TEN-T.

Port Police to czwarty co do wielkości port przeładunkowy w Polsce, zaraz po portach w Gdańsku, Gdyni oraz zespole portów Szczecin-Świnoujście. Jednak, jak podkreśla Andrzej Łuc, prezes Portu Police, jest on jedynym portem, który przeładowuje prawie 2 mln ton towarów i nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego.

Całkowity koszt projektu pn. „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police” to 3.477.582 euro.

Autor: Damian Malesza
Fot. Grupa Azoty

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz