Sektorkolejowy » Polregio z najkorzystniejszą ofertą na Podlasiu

Polregio z najkorzystniejszą ofertą na Podlasiu

pzez Damian

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oficjalnie potwierdził, że POLREGIO S.A. złożyło najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. To ogromny sukces POLREGIO, które w latach 2026-2030 będzie obsługiwać pasażerów regionalnych linii kolejowych. Podpisanie umowy nastąpi prawdopodobnie w czerwcu. 

W uzasadnieniu Urząd Marszałkowski jako organizator przejazdów w woj. podlaskim poinformował, że oferta złożona przez POLREGIO S.A. spełniła wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Podkreślono, że oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza. 

Rozstrzygnięcie konkursu na Podlasiu na świadczenie usług regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich jest pierwszym przykładem bardzo istotnego przetargu, który został zorganizowany w świetle przepisów IV pakietu kolejowego. Od samego początku budził on wiele emocji i kontrowersji, ponieważ kluczowe było ustalenie odpowiedzialności między organizatorem a przewoźnikiem za prawidłowe skalkulowanie kosztów usługi, w tym ryzyka wzrostu kosztów (m.in. ceny energii, paliwa trakcyjnego, kosztów pracy oraz inflacji). 

Cieszymy się, że będziemy mogli kontynuować świadczenie usług na Podlasiu, i że nadal będziemy mogli, w ramach misji publicznej, pomagać mieszkańcom tego regionu docierać do szkoły, pracy, uczelni czy do domu. Jednocześnie mamy świadomość, że branża REGIO jest obecnie w okresie przełomowym, ponieważ zaczął obowiązywać już IV pakiet. Wierzymy, że tylko dojrzałość organizatorów transportu, czyli marszałków województw, pozwoli przeprowadzać postępowania na usługi przewozowe w pełni konkurencyjnym trybie – mówi Adam Pawlik, Prezes Zarządu POLREGIO S.A. 

O tym, jak działają regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, precyzyjnie mówi ustawa z 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Organizatorem odpowiedzialnym za zarządzanie przewozami pasażerskimi jest marszałek województwa. Jego zadania to badanie i analiza potrzeb przewozowych, realizacja planu transportowego oraz zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania i finansowania transportu pasażerskiego. Przewoźnicy regionalni dowożący pasażerów do szkoły czy pracy działają na zlecenie organizatorów transportu, najczęściej na mocy wieloletnich umów. Powinni oni wykonywać usługę w jak najbardziej sprawny i profesjonalny sposób. 

POLREGIO jest w pełni przygotowane do realizacji usługi ma odpowiednie zaplecze techniczne i doskonale wyszkolone kadry, ale wciąż zabiega o wymianę taboru. Przed spółką więc ciężka praca i w perspektywie kolejne przetargi na świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, ale ten sukces to początek nowego etapu – mówi Marcel Klinowski, Wiceprezes Zarządu POLREGIO S.A. 

Źródło: Polregio

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz