Sektorkolejowy » Warszawa: Rozpoczęła się VI Międzynarodowa Konferencja Turnouts 2024

Warszawa: Rozpoczęła się VI Międzynarodowa Konferencja Turnouts 2024

pzez Damian

Konferencja Naukowo-Techniczna Turnouts 2024 związana z projektowaniem, budową i utrzymaniem rozjazdów szynowych, została oficjalnie zainaugurowana przez gości honorowych oraz przedstawicieli Organizatorów – SITK RP oraz UEEIV. Patronat medialny tego wydarzenia sprawuje redakcja SektoraKolejowego.

Uczestników Konferencji przywitał prezes SITK RP dr inż. Jacek Paś oraz prezes UEEIV (Związek Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Kolejnictwa) Olaf Scholtz-Knobloch. Następnie głos zabrali goście honorowi: Piotr Malepszak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, prof. Andrzej Szarata, Rektor Politechniki Krakowskiej, Tadeusz Ryś, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Maciej Kaczorek, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Zbigniew Szafrański, Przewodniczący Rady Nadzorczej CPK.

Organizatorzy wydarzenia – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Krajowy (SITK RP) oraz Unia Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Kolejowych (UEEIV) we współpracy z warszawskim oddziałem SITK RP kontynuuje inicjatywę wydarzenia koncentrującego się na analizie zagadnień dotyczących zarówno aktualnej problematyki, jak również prezentacji najnowszych technologii z dziedziny rozjazdów szynowych. Tegoroczna edycja Konferencji skupia się przede wszystkim na rozwiązaniach dla kolei dużych prędkości (KDP) oraz zależności napęd – zwrotnica. W kontekście utrzymania eksploatacyjnego oraz najkrótszego czasu zabudowy, kluczową rolę odgrywają zarówno aspekty ekonomiczne, jak i techniczne.

Rozjazd kluczowym elementem toru

Kluczowe cele konferencji dedykowanej rozjazdom szynowym to przede wszystkim przedstawienie i omówienie zagadnień technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, które dotyczą środowisk związanych z utrzymaniem tego strategicznego elementu drogi szynowej, integracja środowisk transportowych, omówienie roli projektanta i zadań diagnostyki oraz służb utrzymania infrastruktury m.in. w kontekście trwałości produktu.

Autor: Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz