Sektorkolejowy » PLK SA na międzynarodowych warsztatach o poprawie kolejowego dostępu do portów

PLK SA na międzynarodowych warsztatach o poprawie kolejowego dostępu do portów

pzez Damian

Poprawa kolejowego dostępu do portów morskich w Gdańsku i Gdyni oraz modernizacja głównych korytarzy transportowych były głównym tematem warsztatów zorganizowanych wraz z posiedzeniem Komitetu Sterującego projektu TER w Gdańsku. Jednym z organizatorów wydarzenia były PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Projekt TER (Trans-europejskie koleje) powstał w 1990 r. w ramach Komitetu Transportu Lądowego (KTL) Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ jako ośrodek analiz i wymiany doświadczeń w zakresie sieci kolejowej państw TER.

Organem decyzyjnym TER jest Komitet Sterujący, którego posiedzenia odbywają się dwa razy w roku. 15 czerwca br. sesja wiosenna Komitetu odbyła się w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia były: Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz KTL EKG ONZ.

Spotkaniu Komitetu Sterującego TER towarzyszyły międzynarodowe warsztaty na temat kolejowego dostępu do portów na przykładzie inwestycji prowadzonych przez PLK S.A. w Gdańsku i Gdyni, a także na temat rozszerzenia możliwości logistycznych korytarzy transportowych dla rozwoju państw członkowskich TER, w tym na osi północ-południe, jak Via Carpatia i Rail Carpatia. Wydarzenie było okazją do promowania polskich inwestycji logistycznych w europejskie korytarze transportowe, realizowane zarówno przez zarządcę sieci kolejowej (PLK S.A.), jak też największy port kontenerowy na Bałtyku – Port Gdańsk, a w konsekwencji także realizację planów UE i ONZ. Takie działania rozwijają praktycznie globalne trendy odzwierciedlone w polskiej rezolucji nt. wzmacniania odporności na kryzysy poprzez regionalne i międzyregionalne połączenia infrastrukturalne, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 26 kwietnia 2023 r. W warsztatach uczestniczyli również m. in. przedstawiciele Portu Gdańsk i Baltic Hub.

Sprawny przewóz większej ilości ładunków do bałtyckich portów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują prace poprawiające dostęp kolejowy do portów morskich. W efekcie do nabrzeży dojeżdżają dłuższe, do 750 metrów, i cięższe, o nacisku 221 kN na oś, pociągi towarowe, które mogą zabrać więcej ładunków. Inwestycje zapewniają sprawny i bezpieczny dowóz oraz odbiór większej ilości towarów koleją, najbardziej ekologicznym środkiem transportu, co przekłada się na ograniczenie liczby pojazdów ciężarowych na drogach. Warte około 3 mld zł netto inwestycje istotne są z punktu widzenia całej krajowej gospodarki.

W 2022 r. zakończone zostały roboty budowlane w zakresie poprawy kolejowego dostępu do portu w Gdańsku. Przebudowano prawie 70 km torów oraz 221 rozjazdów. Zbudowano nową sieć trakcyjną i nowoczesny, komputerowy system sterowania ruchem kolejowym. W Gdyni zakończenie prac planowane jest w IV kwartale br. Dotąd zabudowano 107 km nowych torów (ze 115 km) oraz 293 rozjazdy (z 332). Gotowe są 23 skrzyżowania (z 24) oraz publiczna ładownia. Od marca 2022 r. ruch pociągów do portu prowadzony jest z Lokalnego Centrum Sterowania Gdynia Port, wspieranego przez dwie nowe nastawnie. W porównaniu z 2015 rokiem prognozowany jest ponad trzykrotny wzrost przepustowości na stacji Gdańsk Port, a na stacji Gdynia Port 2-krotny.

Źródło: PKP PLK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz