Sektorkolejowy » Nowe perony pomiędzy Poznaniem a Szczecinem zapewniają wygodniejsze podróże pociągami

Nowe perony pomiędzy Poznaniem a Szczecinem zapewniają wygodniejsze podróże pociągami

pzez Adrian

Nowe perony na linii Poznań – Szczecin

W ramach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przygotowano nowe perony w:

 • Morzycy
 • Starym Klukomiu
 • Dolicach
 • Choszcznie
 • Ziemomyślu

Dobrze oświetlone platformy o większych rozmiarach pozwalają podróżnym na wygodniejsze wsiadanie oraz wysiadanie z pociągów. Perony zostały wyposażone w specjalne pochylnie oraz powierzchnię antypoślizgową  ze ścieżkami naprowadzającymi. Zastosowanie takich rozwiązań znacząco ułatwia osobom, których poruszanie się jest ograniczone oraz osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie z usług kolei.

Dla pasażerów pociągów przygotowane zostały wiaty oraz ławki. Ponadto sprawne przemieszczanie się ułatwiają gabloty z aktualnym rozkładem jazdy kolei oraz tablice informacyjne z czytelnym oznakowaniem. Warto dodać, że obok peronów pojawiły się stojaki rowerowe. Na stacji kolejowej w Choszcznie przygotowano nowe przejście pod torami, które zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Lepsze warunki podróży koleją pomiędzy Pomorzem Zachodnim a Wielkopolską

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. użytkownicy kolei podróżujący na trasie Poznań Główny – Szczecin Dąbie w 21 miejscowościach mają możliwość łatwiejszego wsiadania oraz wysiadania z pociągów dzięki nowym peronom. PKP PLK regularnie starają się zwiększać komfort podróży koleją. Na terenie zachodniopomorskiej oraz lubuskiej części trasy umożliwiają to perony w:

 • Podleścu
 • Mierzęcinie
 • Starym Klukomiu
 • Choszcznie
 • Ziemomyślu
 • Dolicach
 • Morzycy
 • Kolinie
 • Grzędzicach
 • Miedwiecku
 • Reptowie
 • Szczecinie Zdunowie

Warto dodać, iż dwa nowe tory wraz z siecią trakcyjną oraz nowoczesnymi urządzeniami sterowania przygotowano już m.in. na następujących odcinkach:

 • Reptowo – Szczecin Dąbie
 • Poznań – Wronki
 • Słonice – Choszczno

Jeden tor jest już gotowy m.in. na odcinkach:

 • Dolice – Choszczno
 • Drawiny  – Dobiegniew
 • Stargard – Reptowo

Modernizacje przejazdów kolejowo-drogowych podnoszą poziom bezpieczeństwa. Przewozy kolejowe będą przebiegały sprawniej, dzięki przebudowie mostów oraz wiaduktów m.in. nad Drawą, Notecią i w Stargardzie.

Krótszy czas podróży koleją na trasie Poznań – Szczecin

Prace modernizacyjne na ponad 30 stacjach i przystankach kolejowych pozwolą na wygodniejsze podróżowanie pociągami. Po zdobyciu wymaganych pozwoleń najszybsze pociągi mają podróżować na tej trasie z prędkością sięgającą 160 km/h, zatem czas przejazdu ma wynosić poniżej 2 godzin. W rezultacie tą trasą będzie mogło pojechać więcej pociągów. Ponadto pojawi się możliwość utworzenia nowych połączeń regionalnych i dalekobieżnych.

Dzięki modernizacji linii poprawie ulegną warunki przewozu towarów przez część europejskiego korytarza transportowego, który przebiega od Dolnego Śląska do m.in. zachodniopomorskich portów. Nowoczesne urządzenia odpowiedzialne za sterowania ruchem kolejowym wraz z lokalnymi centrami sterowania w Poznaniu i Stargardzie znacząco podniosą poziom bezpieczeństwa.

Koszt i finansowanie inwestycji

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. koszt przedsięwzięcia pt. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” to więcej niż 4 miliardy złotych. Inwestycja jest współfinansowana z instrumentu Unii Europejskiej „CEF” („Łącząc Europę”). Zgodnie z planem użytkownicy kolei mają skorzystać z zasadniczych efektów prac w 2023 roku.

Autor: Damian Malesza
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz