Sektorkolejowy » Linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 wraz z infrastrukturą techniczną – Budimex z najkorzystniejszą ofertą

Linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 wraz z infrastrukturą techniczną – Budimex z najkorzystniejszą ofertą

pzez Damian

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie:

„Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 od km 0+576 (km istn. 0+576) do km 6+100 (km istn. 6+109) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km istn. 33+830 do km istn. 35+313 oraz na stacji Chabówka” realizowanego w ramach projektu: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” Nr postępowania: 9090/IRZR1/02233/00591/22/P

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomiło, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez:

BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Całkowita cena (po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, która zostanie przyjęta do umowy): 450 250 889,00 PLN brutto (366 057 633,33 PLN netto)

w tym:

cena za realizację Zakresu podstawowego: 442 950 655,72 PLN brutto (360 122 484,33 PLN netto);

cena za realizację Opcji nr 1: 1 230 302,24 brutto (1 000 245,72 PLN netto;

cena za realizację Opcji nr 2: 6 069 931,04 PLN brutto (4 934 903,28 PLN netto).

UZASADNIENIE

Oferta Nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, z uwagi na największą ilość punktów uzyskaną w niniejszym postępowaniu. Uwzględniając kryterium oceny ofert przyjęte w pkt 20.8 Instrukcji dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Warunków Zamówienia – Całkowita cena brutto 100%, Ofercie Nr 1 przyznano 100,0000000000 pkt. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert:

Numery ofertNazwa (firma) i adres wykonawcyCena (PLN)
1.BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
Całkowita cena netto: 466 243 784,00 PLN
Całkowita cena brutto: 573 479 854,32 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena netto: 459 235 464,26 PLN
Cena brutto: 564 859 621,04 PLN
Opcja nr 1:
Cena netto: 1 114 066,86 PLN
Cena brutto: 1 370 302,24 PLN
Opcja nr 2:
Cena netto: 5 894 252,88 PLN
Cena brutto: 7 249 931,04 PLN
2.Konsorcjum firm: PORR S.A. – lider
ul. Hołubcowa 123
02-845 Warszawa
Trakcja System Sp. z o.o. – członek
Al. Lipowa 3
53-124 Wrocław
Całkowita cena netto: 795 000 000,00 PLN
Całkowita cena brutto: 977 850 000,00 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena netto: 786 574 134,53 PLN
Cena brutto: 967 486 185,47 PLN
Opcja nr 1:
Cena netto: 802 463,36 PLN
Cena brutto: 987 029,93 PLN
Opcja nr 2:
Cena netto: 7 623 402,11 PLN
Cena brutto: 9 376 784,60 PLN
3.STRABAG Sp. z o.o
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Całkowita cena netto: 711 013 025,00 PLN
Całkowita cena brutto: 874 546 020,75 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena netto: 698 842 688,22 PLN
Cena brutto: 859 576 506,51 PLN
Opcja nr 1:
Cena netto: 3 506 036,26 PLN
Cena brutto: 4 312 424,60 PLN
Opcja nr 2:
Cena netto: 8 664 300,52 PLN
Cena brutto: 10 657 089,64 PLN
4.TORPOL S.A.
ul. św. Michała 43
61-119 Poznań
Całkowita cena netto: 568 378 129,48 PLN
Całkowita cena brutto: 699 105 099,26 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena netto: 561 003 841,42 PLN
Cena brutto: 690 034 724,95 PLN
Opcja nr 1:
Cena netto: 2 105 040,96 PLN
Cena brutto: 2 589 200,38 PLN
Opcja nr 2:
Cena netto: 5 269 247,10 PLN
Cena brutto: 6 481 173,93 PLN
5.Konsorcjum firm:
Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. – Lider
ul. Wielicka 250; 3
0-663 Kraków
Swietelsky AG – Partner
ul. Edlbacherstr. 10
4020 Linz
Całkowita cena netto: 604 139 103,04 PLN
Całkowita cena brutto: 743 091 096,74 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena netto: 594 905 429,25 PLN
Cena brutto: 731 733 677,98 PLN
Opcja nr 1:
Cena netto: 2 031 711,48 PLN
Cena brutto: 2 499 005,12 PLN
Opcja nr 2:
Cena netto: 7 201 962,31 PLN
Cena brutto: 8 858 413,64 PLN
6.Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania
Infrastruktury Kolejowej
w Krakowie Sp. z o.o. – Lider
ul. Prokocimska 4
30-556 Kraków
Trakcja Spółka Akcyjna – Partner
ul. Aleje Jerozolimskie 100 lok. II P
00-807 Warszawa
Całkowita cena netto: 645 129 491,61 PLN
Całkowita cena brutto: 793 509 274,68 PLN
w tym:  
Zakres podstawowy:
Cena netto: 634 362 023,17 PLN
Cena brutto: 780 265 288,50 PLN
Opcja nr 1:
Cena netto: 2 374 143,44 PLN
Cena brutto: 2 920 196,43 PLN
Opcja nr 2:
Cena netto: 8 393 325,00 PLN
Cena brutto: 10 323 789,75 PLN

W konsekwencji dokonanych poprawek ceny ofert przedstawiają się następująco:

Numery ofertNazwa (firma) i adres wykonawcyCena (PLN)
1.BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
Całkowita cena netto: 466 243 780,00 PLN
Całkowita cena brutto: 573 479 849,40 PLN

w tym:
Zakres podstawowy:
Cena netto: 459 235 460,26 PLN
Cena brutto: 564 859 616,12 PLN

Opcja nr 1:
Cena netto: 1 114 066,86 PLN
Cena brutto: 1 370 302,24 PLN
Opcja nr 2:
Cena netto: 5 894 252,88 PLN
Cena brutto: 7 249 931,04 PLN
2.Konsorcjum firm: PORR S.A. – lider
ul. Hołubcowa 123
02-845 Warszawa
Trakcja System Sp. z o.o. – członek
Al. Lipowa 3
53-124 Wrocław
Całkowita cena netto: 794 916 543,81 PLN
Całkowita cena brutto: 977 747 348,89 PLN

w tym:
Zakres podstawowy:
Cena netto: 786 490 678,34 PLN
Cena brutto: 967 383 534,36 PLN

Opcja nr 1:
Cena netto: 802 463,36 PLN
Cena brutto: 987 029,93 PLN
Opcja nr 2:
Cena netto: 7 623 402,11 PLN
Cena brutto: 9 376 784,60 PLN
3.STRABAG Sp. z o.o
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Całkowita cena netto: 711 013 025,00 PLN
Całkowita cena brutto: 874 546 020,75 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena netto: 698 842 688,22 PLN
Cena brutto: 859 576 506,51 PLN
Opcja nr 1:
Cena netto: 3 506 036,26 PLN
Cena brutto: 4 312 424,60 PLN
Opcja nr 2:
Cena netto: 8 664 300,52 PLN
Cena brutto: 10 657 089,64 PLN
4.TORPOL S.A.
ul. św. Michała 43
61-119 Poznań
Całkowita cena netto: 568 378 129,49 PLN
Całkowita cena brutto: 699 105 099,27 PLN

w tym:
Zakres podstawowy:
Cena netto: 561 003 841,43 PLN
Cena brutto: 690 034 724,96 PLN

Opcja nr 1:
Cena netto: 2 105 040,96 PLN
Cena brutto: 2 589 200,38 PLN
Opcja nr 2:
Cena netto: 5 269 247,10 PLN
Cena brutto: 6 481 173,93 PLN
5.Konsorcjum firm:
Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. – Lider
ul. Wielicka 250; 3
0-663 Kraków
Swietelsky AG – Partner
ul. Edlbacherstr. 10
4020 Linz
Całkowita cena netto: 604 139 103,04 PLN
Całkowita cena brutto: 743 091 096,74 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena netto: 594 905 429,25 PLN
Cena brutto: 731 733 677,98 PLN
Opcja nr 1:
Cena netto: 2 031 711,48 PLN
Cena brutto: 2 499 005,12 PLN
Opcja nr 2:
Cena netto: 7 201 962,31 PLN
Cena brutto: 8 858 413,64 PLN
6.Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania
Infrastruktury Kolejowej
w Krakowie Sp. z o.o. – Lider
ul. Prokocimska 4
30-556 Kraków
Trakcja Spółka Akcyjna – Partner
ul. Aleje Jerozolimskie 100 lok. II P
00-807 Warszawa
Całkowita cena netto: 645 129 491,77 PLN
Całkowita cena brutto: 793 509 274,88 PLN

w tym:  
Zakres podstawowy:
Cena netto: 634 362 023,31 PLN
Cena brutto: 780 265 288,67 PLN

Opcja nr 1:
Cena netto: 2 374 143,46 PLN
Cena brutto: 2 920 196,46 PLN

Opcja nr 2:
Cena netto: 8 393 325,00 PLN
Cena brutto: 10 323 789,75 PLN

Z uwagi na to, iż w postępowaniu zostało złożonych sześć ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wypełnił postanowienia pkt 21.2 Tomu I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców przeprowadzając aukcje elektroniczną w dniu 26 maja 2022 r.

W wyniku złożonych przez Wykonawców postąpień podczas aukcji elektronicznej ceny ofert przedstawiają się następująco:

Numery ofertNazwa (firma) i adres wykonawcyCena (PLN)
1.BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
Całkowita cena brutto: 450 250 889,00 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena brutto: 442 950 655,72 PLN
Opcja nr 1:
Cena brutto: 1 230 302,24 PLN
Opcja nr 2:
Cena brutto: 6 069 931,04 PLN
2.Konsorcjum firm: PORR S.A. – lider
ul. Hołubcowa 123
02-845 Warszawa
Trakcja System Sp. z o.o. – członek
Al. Lipowa 3
53-124 Wrocław
Całkowita cena brutto: 554 915 675,00 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena brutto: 548 250 000,00 PLN
Opcja nr 1:
Cena brutto: 860 000,00 PLN
Opcja nr 2:
Cena brutto: 5 805 675,00 PLN
3.STRABAG Sp. z o.o
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Całkowita cena brutto: 491 267 440,66 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena brutto: 483 109 927,71 PLN
Opcja nr 1:
Cena brutto: 3 186 528,49 PLN
Opcja nr 2:
Cena brutto: 4 970 984,46 PLN
4.TORPOL S.A.
ul. św. Michała 43
61-119 Poznań
Całkowita cena brutto: 451 725 000,00 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena brutto: 444 500 000,00 PLN
Opcja nr 1:
Cena brutto: 2 135 000,00 PLN
Opcja nr 2:
Cena brutto: 5 090 000,00 PLN
5.Konsorcjum firm:
Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. – Lider
ul. Wielicka 250; 3
0-663 Kraków
Swietelsky AG – Partner
ul. Edlbacherstr. 10
4020 Linz
Całkowita cena brutto: 526 900 500,00 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena brutto: 519 000 500,00 PLN
Opcja nr 1:
Cena brutto: 1 900 000,00 PLN
Opcja nr 2:
Cena brutto: 6 000 000,00 PLN
6.Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania
Infrastruktury Kolejowej
w Krakowie Sp. z o.o. – Lider
ul. Prokocimska 4
30-556 Kraków
Trakcja Spółka Akcyjna – Partner
ul. Aleje Jerozolimskie 100 lok. II P
00-807 Warszawa
Całkowita cena brutto: 715 409 274,88 PLN
w tym:
Zakres podstawowy:
Cena brutto: 702 265 288,67 PLN
Opcja nr 1:
Cena brutto: 2 880 196,46 PLN
Opcja nr 2:
Cena brutto: 10 263 789,75 PLN

Siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert i łączna punktacja

  1. BUDIMEX S.A – 100,0000000000 pkt.
  2. Konsorcjum firm: PORR S.A. – lider, Trakcja System Sp. z o.o. – członekOFERTA ODRZUCONA
  3. STRABAG Sp. z o.o91,6508711416 pkt.
  4. TORPOL S.A.99,6736707067 pkt.
  5. Konsorcjum firm: Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. – Lider, Swietelsky AG – Partner85,4527351938 pkt.
  6. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. – Lider, Trakcja Spółka Akcyjna – PartnerOFERTA ODRZUCONA

Fot. Jan Bytnar – zdjęcie poglądowe

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz