Sektorkolejowy » III linia warszawskiego metra – przetarg na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko

III linia warszawskiego metra – przetarg na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko

pzez Adrian

Metro Warszawskie sp. z o.o. ogłosiła przetarg, w ramach którego poszukuje wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej III linii metra w Warszawie. Postępowanie dotyczy etapu I Praga, od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław wraz ze stacją techniczno-postojową Kozia Górka.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie opisanego wyżej raportu oraz za sprawdzenie, uzupełnienie i dostosowanie tegoż raportu do wezwań i postanowień „organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz organów wyższej instancji w ramach ewentualnego postępowania odwoławczego lub postępowania sądowo-administracyjnego” – podaje zamawiający.

Zadanie będzie realizowane w trzech etapach: I – opracowanie raportu, II – sprawdzenie, uzupełnienie i dostosowanie raportu do wymagań właściwych organów, III – sprawdzenie i dostosowanie raportu w ramach postępowania odwoławczego lub postępowania sądowo-administracyjnego do czasu uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Etap I ma być zrealizowany w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy, II – do dnia wydania decyzji lub w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy, III – do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Okres realizacji całego zamówienia lub umowy ramowej to maksymalnie 42 miesiące. W wyborze oferenta zamawiający w pierwszej kolejności weźmie pod uwagę cenę (waga: 60). Pozostałe kryteria dot. m.in. doświadczenia kierującego zespołem autorów, serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, warunków i okresu realizacji.

Oferty będą przyjmowane do 1 września i tego samego dnia zostaną otwarte.

Według stołecznych planów III linia warszawskiego metra ma prowadzić od stacji Stadion Narodowy do osiedla Gocław w dzielnicy Praga Południe. Na tej linii przewidziano również odgałęzienie do STP Kozia Górka.

Autor: Agata Sumara
Fot. Shutterstock/Vital Safo

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz