Sektorkolejowy » Działania Art In Energy w ramach przebudowy stacji Łódź Kaliska

Działania Art In Energy w ramach przebudowy stacji Łódź Kaliska

pzez Adrian

Art In Energy na „Kaliskiej”

W ostatnich latach modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce przebiega coraz bardziej intensywnie. Ma to ułatwić dostęp do obiektów kolejowych i zwiększenie ilości pasażerów podróżujących koleją. Jedną z kluczowych inwestycji jest przebudowa stacji Łódź Kaliska wraz z wybudowaniem i oddaniem do użytku linii kolejowej nr 25, w której biorą udział ekipy z Art In Energy z Koluszek. Spółka jest głównym wykonawcą robót sieciowych.

Modernizacja stacji Łódź Kaliska

Przebudowa stacji Łódź Kaliska umożliwi zwiększenie przepustowości stacji. Ułatwi również korzystanie z pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

„Niebagatelne znaczenie dla organizacji ruchu kolejowego ma także otwarcie tunelu kolejowego pod Łodzią, dzięki niemu pociągi dalekobieżne, będą mogły dojechać bezpośrednio ze stacji Łódź Fabryczna na Łódź Kaliską. To z kolei umożliwi obsługę większej ilości składów i zwiększy ilość przewozów towarowych”

– podkreśla Krzysztof Kubicz Dyrektor ds. Realizacji Usług spółki Art In Energy.

Art In Energy zajmuje się realizacją prac od 2020 r. Wszystkie prace budowlane w ramach powierzonych zadań były wykonywane przy czynnych bocznicach. Ponadto utrzymany został ruch pasażerski i towarowy. Skalę wyzwań inżynierskich dobrze obrazuje też wykonanie w takich warunkach 23,5 km nowe trakcji.

„Zmiana dotycząca rewitalizacji, to nie tylko ingerencja w wygląd dworca. Główne założenia dotyczą zwiększenia przepustowości stacji dla ruchu pociągów poprzez wymianę torów, budowa sieci trakcyjnej, budowa przejść podziemnych oraz montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym”

– podkreśla Krzysztof Kubicz.

Wykonanie wszystkich prac projektowych oraz robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa stacji Łódź Kaliska” w ramach projektu „Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych” ma zostać zrealizowane w październiku 2022 r.

Efekty prac Art In Energy

Ekipy budowlano – remontowe Art in Energy osadziły już ok.:

  • 500 fundamentów palowych
  • 108 wsporczych konstrukcji bramkowych
  • 457 konstrukcji wsporczych słupów wraz z odciągami

Ponadto wykonały już 23,5 km nowej sieci trakcyjnej. Oddany do użytku zostanie także wiadukt wschodni, który ma kluczowe znaczenie komunikacyjne dla ruchu pasażerskiego i towarowego.

„Lubimy skomplikowane i złożone projekty budownictwa infrastrukturalnego, zwłaszcza te związane z rozbudową i modernizacją szlaków kolejowych. To jest nasza specjalizacji i w takich zadaniach czujemy się zawsze najlepiej”

– podsumowuje Krzysztof Kubicz.

Autor: Damian Malesza
Fot. Materiały prasowe

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz