Sektorkolejowy » 5,4 mld euro na infrastrukturę transportową w Europie, częściowo w celu wzmocnienia sieci kolejowej UE

5,4 mld euro na infrastrukturę transportową w Europie, częściowo w celu wzmocnienia sieci kolejowej UE

pzez Damian

Unia Europejska postanowiła wesprzeć 135 projektów kluczowych dla infrastruktury transportowej na całym kontynencie.

Środki finansowe korzystnie wpłyną na ożywienie gospodarcze po kryzysie we wszystkich państwach członkowskich UE, a jednocześnie przyczynią się do budowy brakujących połączeń transportowych na całym kontynencie, wspierania zrównoważonego transportu, poprawy bezpieczeństwa i interoperacyjności oraz tworzenia miejsc pracy. Wybrane projekty zostały złożone w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków ogłoszone w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), unijnego instrumentu finansowania strategicznych inwestycji w infrastrukturę transportową.

Wszystkie wybrane do wsparcia projekty dotyczą transeuropejskiej sieci transportowej, czyli systemu dróg, kolei, śródlądowych dróg wodnych, szlaków żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, portów i lotnisk, które łączą państwa członkowskie UE i nie tylko. Celem Komisji jest ukończenie budowy sieci bazowej TEN-T do 2030 r., a sieci kompleksowej do 2050 r., przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że infrastruktura pomoże UE w realizacji jej celów w zakresie klimatu, określonych w europejskim zielonym planie.

Komisarz UE ds. transportu Adina-Ioana Vălean powiedziała:

„Dziś przeznaczamy 5,4 mld euro na projekty w całej Europie, które poprawią brakujące połączenia infrastrukturalne, sprawią, że transport będzie bardziej zrównoważony i wydajny, zwiększą bezpieczeństwo i interoperacyjność, a także stworzą miejsca pracy. Obecne trudne czasy uwydatniły znaczenie naszego sektora transportu w UE oraz posiadania płynnej, dobrze połączonej sieci infrastruktury. W szczególności projekty takie jak modernizacja kolejowego terminalu przeładunkowego w Haniska pri Košiciach (Słowacja) jeszcze bardziej ułatwią nasze połączenia z Ukrainą.”

Jej uwagi znalazły echo w wypowiedzi dyrektora Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), Dirka Beckersa:

„Unia Europejska po raz kolejny inwestuje w przyszłość swoich obywateli, wspierając tworzenie zrównoważonego, ekologicznego, bezpiecznego i inteligentnego systemu transportowego. Wybrane przez nas projekty, obejmujące wszystkie rodzaje transportu w państwach członkowskich, pomogą pobudzić unijną odbudowę po pandemii poprzez zastrzyk miliardów dla gospodarki i zagwarantują naszym przedsiębiorstwom i obywatelom infrastrukturę transportową nowej generacji.”

Kilka projektów pobudzi unijną sieć kolejową, w tym połączenia transgraniczne oraz połączenia z portami i lotniskami. Projekty infrastruktury kolejowej znajdujące się w sieci bazowej TEN-T i wybrane do finansowania obejmują tunel Fehmarn Belt, który połączy Danię i Niemcy.

Jednym z kluczowych projektów będzie modernizacja istniejącego kolejowo-drogowego terminalu przeładunkowego w Haniska pri Košicich w pobliżu miasta Koszyce na Słowacji. Inwestycja pozwoli usprawnić jego działanie poprzez kompleksowe wyposażenie w infrastrukturę przeładunkową dla linii kolejowych obu rozstawów 1435 mm i 1520 mm .

Kolejne projekty wzmocnią żeglugę morską poprzez modernizację podstawowej infrastruktury portowej i instalację zasilania z lądu. Porty będą wtedy w stanie pomóc zadokowanym statkom w ograniczeniu ich emisji.

Projekty mające na celu poprawę żeglugi śródlądowej obejmują transgraniczne połączenie wodne Sekwana-Scheldt, które pomoże stworzyć transgraniczne połączenie śródlądowe między Francją a Belgią.

Wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych na niektórych odcinkach sieci drogowej poprawi bezpieczeństwo na drogach i stworzy bezpieczną infrastrukturę parkingową dla pojazdów ciężarowych w Hiszpanii, Rumunii, Francji, na Węgrzech i we Włoszech.

Aby zapewnić inteligentne, interoperacyjne i bezpieczniejsze usługi kolejowe, w ramach kilku projektów nastąpi cyfryzacja działań w całej Europie za pośrednictwem europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS ang. European Rail Traffic Management System). Seria pilotażowych demonstratorów cyfrowej europejskiej przestrzeni powietrznej w zakresie ekologicznego lotnictwa i miejskiej mobilności lotniczej będzie wspierać transport lotniczy.

Autor: Karel Novak
Źródło: railmarket.com
Fot. cinea.ec.europa.eu

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz