Sektorkolejowy » Zmiany w zarządzie spółki Trakcja S.A. Andrzej Kozera obejmuje stanowisko prezesa

Zmiany w zarządzie spółki Trakcja S.A. Andrzej Kozera obejmuje stanowisko prezesa

pzez Damian

Zarząd spółki Trakcja S.A. zakomunikował, że w czwartek (4 stycznia 2024 r.) Spółka otrzymała od obecnego prezesa Artura Szumisza, oświadczenie o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu Spółki z efektem natychmiastowym. Powodem rezygnacji jest wypełnienie misji oraz nowe plany zawodowe.

Artur Szumisz sprawował tę funkcję od października 2022 roku. W związku z jego odejściem, rada nadzorcza powierzyła obowiązki prezesa zarządu Trakcja S.A. Andrzejowi Kozerze.

Trakcja S.A. jest jednym z największych podmiotów działających w sektorze infrastruktury kolejowej, tramwajowej i drogowej w Polsce. W lipcu 2022 roku spółka PKP PLK nabyła większość udziałów w Trakcji, a udział PKP PLK w ogólnej liczbie głosów wynosi obecnie 82,75 proc.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Autor: Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz