Sektorkolejowy » W Wielkopolsce poszukiwany jest przewoźnik kolejowy na trzy trasy – przetarg

W Wielkopolsce poszukiwany jest przewoźnik kolejowy na trzy trasy – przetarg

pzez Adrian

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił przetarg na świadczenie usług w zakresie wojewódzkich pasażerskich przewozów kolejowych. Przewozy objęte postępowaniem dotyczą trzech linii: Krotoszyn–Jarocin–Gniezno, Poznań Główny–Jarocin–Ostrów Wielkopolski; Poznań Główny–Wronki–Krzyż.

Jak podaje zamawiający, planowana maksymalna praca eksploatacyjna w kolejowych przewozach pasażerskich w okresie obowiązywania umowy, czyli od 13 marca 2022 r. do 8 marca 2025 r., wyniesie łącznie ponad 3 mln (3 087 529,379) pociągokilometrów (pockm). Szacunkowa wartość zamówienia to 59,8 mln zł.

Kto może pozyskać zlecenie?

W wykazie kryteriów kwalifikacyjnych zamawiający podaje, że firma, która może starać się o pozyskanie zlecenia, ma m.in. posiadać tabor kolejowy do obsługi ruchu pasażerskiego przy prędkości eksploatacyjnej pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi wynoszącej min. 120 km/godz. Na linii Krotoszyn–Jarocin–Gniezno wymagane jest, by w składzie pociągu znajdowało się co najmniej 150 miejsc ogółem oraz 390/700 miejsc w składach do obsługi pozostałych połączeń. Pojazdy muszą posiadać elektroniczny system informacji pasażerskiej, system zapowiedzi głosowych i monitoring wewnętrzny. Do tego część składu udostępniana podróżnym powinna być wyposażona m.in. w: wentylację, klimatyzację oraz ogrzewanie, toaletę w układzie zamkniętym, udogodnienia dla niepełnosprawnych oraz trzy miejsca na przewóz rowerów.

Wśród niezbędnych do spełnienia warunków zamawiający wymienia również udokumentowanie, że wykonawca należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, pracę eksploatacyjną w wymiarze co najmniej 0,6 mln pockm średniorocznie w usługach publicznych w kolejowych przewozach pasażerskich.

Kryteria wyboru oferty

W postępowaniu zastosowano kilka kryteriów wyboru oferty, z których cena jest najważniejsza (waga: 65). W cenie istotna będzie stawka za 1 pockm (45) oraz przychód (20). Pozostałe kwestie brane pod uwagę przy ocenie to kryteria jakościowe: maksymalny wskaźnik waloryzacji (20) oraz wyposażenie pojazdów w urządzenia i system zliczania (15).

Oferty w tym postępowaniu będą przyjmowane do 1 lutego 2022 r.

Autor: Agata Sumara
Fot. Jan Bury

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz