Sektorkolejowy » Straż Ochrony Kolei podjęła współpracę ze Strażą Graniczną

Straż Ochrony Kolei podjęła współpracę ze Strażą Graniczną

pzez Adrian

Kryzys migracyjny przy granicy

Sytuacja w bliskim otoczeniu granicy polsko-białoruskiej nieustannie się rozwija. Odnotowywanych jest coraz więcej prób sforsowania granicy. Infrastruktura kolejowa oraz jej zaplecze znajdujące się niedaleko granicy okazują się być atrakcyjnymi dla imigrantów. Osoby, które planują nielegalnie przekroczyć granicę bardzo często korzystają ze środków transportu kolejowego w celu pokonania granicy Białorusi. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pomagają funkcjonariuszom Straży Granicznej w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w pobliżu granicy.

Zadania funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Pracownicy Straży Ochrony Kolei wykazują się ogromnym zaangażowaniem w codziennych działaniach w okolicach granicy polsko-białoruskiej. Zajmują się oni m.in. nadzorowaniem przestrzegania przepisów porządkowych na terenach kolejowych, ochroną mienia, ochroną zdrowia i życia ludzi oraz zabezpieczeniem nietykalności granicy. Pomocne okazuje się również nowoczesne zaplecze techniczne, którymi dysponuje Straż Ochrony Kolei. Są to m.in.: mobilne centra monitoringu – czyli specjalistyczne pojazdy wyposażone w kamery termowizyjne, noktowizory oraz termowizory.

Wspólny cel Straży Granicznej oraz Straży Ochrony Kolei: udaremnianie nielegalnej migracji

Panujące zasady oraz plan współpracy i odpowiedzialności zostały opracowane podczas tzw. spotkań roboczych, których uczestnikami byli przedstawiciele określonych jednostek Straży Ochrony kolei oraz Straży Granicznej. Dużo uwagi poświęcono procesowi wymiany informacji pomiędzy wspomnianymi wcześniej jednostkami, gdzie szczególny priorytet nadany jest informacją dotyczącym przypuszczalnych przekroczeń granic. Zwiększono również liczbę przygranicznych patroli.

Efekty działań funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Dzięki czynnościom realizowanym przez Straż Ochrony Kolei udało się ujawnić wiele prób nielegalnych przekroczenia granicy. Ponadto ujawniono również przebywanie na obszarze kolejowym osób do tego nieuprawnionych. We wszystkich działaniach bardzo przydatny okazał się specjalistyczny sprzęt, którym dysponuje SOK.

Autor: Damian Malesza
Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz