Sektorkolejowy » Stanowisko Prezesa UTK: zwolnienia infrastruktury kolejowej i OIU z podatku od nieruchomości

Stanowisko Prezesa UTK: zwolnienia infrastruktury kolejowej i OIU z podatku od nieruchomości

pzez Damian

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przygotował analizę znowelizowanych przepisów o podatkach i opłatach lokalnych. W stanowisku opisane zostały przypadki zwolnień z podatku od nieruchomości, związane z rynkiem kolejowym i dotyczące podmiotów działających na tym rynku. Analiza szczegółowo opisuje przypadki zwolnień wskazanych w art. 7 ust. 1 – 1c o podatkach i opłatach lokalnych z uwzględnieniem zapisów ustawy o transporcie kolejowym.

Znowelizowana ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje, że podatnicy podatku od nieruchomości, tj. osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem samoistnym nieruchomości, w szczególności zajętych na prowadzenie działalności w charakterze zarządcy infrastruktury kolejowej lub operatora obiektów infrastruktury usługowej, w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Jednak infrastruktura, którą zarządzają musi spełniać przesłanki wymienione w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Interpretując pojęcia infrastruktury kolejowej, obiektu infrastruktury usługowej, zarządcy infrastruktury, operatora obiektu infrastruktury usługowej, udostępniania infrastruktury, świadczenia usług, infrastruktury nieczynnej, należy je odnosić do pojęć, definicji i wykładni wynikających z przepisów ustawy o transporcie kolejowym. Dlatego Prezes UTK przygotował stanowisko, w którym zawarł opis zwolnień zawartych w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z uwzględnieniem regulacji ustawy o transporcie kolejowym. 

Nowelizacja ustawy weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z tym że przepisy dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład obiektu infrastruktury usługowej – terminala towarowego – należy stosować od 1 stycznia 2024 r.

Pełna treść stanowiska Prezesa UTK dostępna jest na stronie UTK w dziale Stanowiska.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. poz. 2192 z późn. zm.).

Źródło: UTK
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz