Sektorkolejowy » Stacja Surochów z przetargiem

Stacja Surochów z przetargiem

pzez Adrian

PKP PLK ogłosiły przetarg na budowę stacji w Surochowie znajdującej się na linii kolejowej nr 101 Munina-Hrebenne, wraz z niezbędną dokumentacją. Dzisiaj znajduje się tam jedynie przystanek osobowy – kiedyś była to stacja tętniąca życiem. Na szczęście z biegiem lat wzrosły potrzeby transportowe a bocznica zakładów tłuszczowych potrzebuje rozbudowy.

Bocznica Euroservice

Zakład tłuszczowy firmy Euroservice w Surochowie posiada bocznicę przy torze stacyjnym nr 1 z trzema torami zdawczo-odbiorczymi. Od wielu lat stacja ta pozbawiona jest dyżurnego ruchu, działających semaforów jak i budynku stacyjnego. Została przekształcona w przystanek osobowy, który znajduje się na odcinku LK nr 101 Bobrówka-Lubaczów. Jedyną receptą na działanie bocznicy jest obsługiwanie jej przez drużynę manewrową dla pociągów zdawczych przyjeżdzających z kierunku Muniny.

Szczegóły przetargu

Peron w Surochowie ma być szerszy i wyższy. Będzie przeniesiony na drugą stronę przejazdu kolejowego znajdującego się w km 5,082. Dodatkowo zostanie wyposażony w dwie wiaty. Powstanie nowy układ torowy w km 4,830-6,240. Ma on umożliwiać przyjmowanie pociągów towarowych o długości do 750 metrów. Ponadto wykonawca będzie musiał wybudować tor z żeberkami ochronnymi. Niestety rampa i plac ładunkowy zostaną rozebrane. Przewidziano odtworzenie i budowę nowych, ogrzewanych elektrycznie rozjazdów – te, które znajdą się tam dzisiaj, będą musiały zostać zamontowane w technologii blokowej. Tor główny otrzyma nową nawierzchnię bezstykową na podkładach strunobetonowych. Zamontowane zostaną nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz liczniki osi.

Przewidziane terminy

Prace będą musiały zostać wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 r. Zamówienie podzielone jest na konkretne etapy, a wykonawca będzie musiał zrealizować  je w następujących terminach:

  • Opracowanie dokumentacji projektowej – do dnia 31.12.2023 r.
  • Rozpoczęcie robót rozbiórkowych i budowlanych nie wymagających pozwolenia
    na budowę – do dnia 30.06.2024 r.
  • Zakończenie robót budowlanych – do dnia 30.11.2025 r.
  • Zakończenie zadania  – odbiór końcowy – do dnia 31.12.2025 r.

Oferty w przetargu można składać do 5 grudnia 2022 r. Jedyne kryterium wyboru stanowi cena. Szacunkowa wartość zamówienia to 29 000 000.00 PLN netto. Wymagane jest wadium w wysokości 500 000,00 PLN.

Autor: Krystian Barański
Fot. Tomasz / bazakolejowa.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz