Sektorkolejowy » Sprawniejsze podróże koleją z Warszawy do Lublina

Sprawniejsze podróże koleją z Warszawy do Lublina

pzez Damian

Postępuje modernizacja trasy Warszawa – Lublin w ramach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Po podniesieniu maksymalnej prędkości pociągów do 160 km/h, czas przejazdu skrócił się o ok. 20 min. Polski zarządca infrastruktury przebudowuje odcinek linii kolejowej łączący Warszawę Wschodnią i Wawer. Trwają także przygotowania do modernizacji odcinka Wawer – Otwock.

Dobudowa drugiego toru pomiędzy Pilawą a Otwockiem usprawniła podróże koleją ze stolicy w kierunku Lublina. Na odcinku łączącym Otwocki ze stolicą Lubelszczyzny podróżni mogą korzystać ze zmodernizowanych przystanków. Zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji PKP PLK postał również m.in. przystanek Lublin Zachód oraz przejścia podziemne z windami w Dęblinie, Otwocku, Puławach. Nałęczowie i Motyczu.

„Kontynuujemy prace na tej trasie – od Warszawy do Otwocka, by zapewnić jeszcze lepsze warunki podróży najbardziej ekologicznym środkiem transportu” – podkreśla Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Na trasie łączącej Warszawę z Lublinem rośnie także poziom bezpieczeństwa. Na przejazdach kolejowo-drogowych pojawiły się dodatkowe zabezpieczenia. Przejazdy, które cechowały się największym natężeniem ruchu, zostały zastąpione skrzyżowaniami dwupoziomowymi.

Prace modernizacyjne na odcinku Warszawa Wschodnia – Wawer

Aktualnie trwa budowa dwóch nowych torów od Warszawy Gocławek do Warszawy Wawer. W efekcie możliwe będzie rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Kontynuowane są roboty budowlane na stacji Warszawa Wawer – powstaje 5 nowych przejść podziemnych. Pod wiaduktem zlokalizowanym w rejonie ul. Marsa dostrzec można nowy peron przystanku Warszawa Gocławek. Trwają także działania związane z budową przejścia podziemnego wraz z pochylniami oraz schodami.

Metamorfozę przechodzi przystanek Warszawa Olszynka Grochowska – przebudowę przechodzi peron i wiata. Wkrótce powstanie nowa kładka nad torami wyposażona w windy. Po zakończeniu wszystkich prac podróże koleją ułatwi system dynamicznej informacji pasażerskiej. W pobliżu szpitala na ul. Szaserów budowany jest nowy przystanek – Warszawa Grochów.

Zgodnie z harmonogramem prace  na odcinku od Warszawy Wschodniej do stacji Warszawa Wawer mają zakończyć się do końca br. Inwestycja PKP PLK pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I i etap II” jest realizowana z wykorzystaniem środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Przygotowania do przebudowy odcinka Warszawa Wawer Otwock

Dla przedsięwzięcia PKP PLK została już przygotowana dokumentacja projektowa. Trwa pozyskiwanie niezbędnych decyzji środowiskowych. Polski zarządca infrastruktury kolejowej planuje ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych dla tego odcinka na przełomie 1 i 2 kwartału 2024 r. Zakres prac obejmuje m.in. dobudowę dwóch dodatkowych torów, co umożliwi rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. W efekcie zwiększy się przepustowość tej linii.

W inwestycji powstanie 20 podziemnych przejść dla pieszych. Zmodernizowane zostaną stacje i przystanki: Warszawa Falenica, Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów i Otwock Świder. W Falenicy, Radości, Józefowie oraz na ul. Werbeny – Brucknera pojawią się 4 bezkolizyjne skrzyżowania.

„Inwestycja na odc. Warszawa Wawer – Otwock planowana jest do realizacji w ramach programu unijnego FENiKS w latach 2025-2027. Po zakończeniu modernizacji tego odcinka i pozyskaniu niezbędnych pozwoleń czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Lublinem szacowany jest na 90 minut” – informują przedstawiciele PKP PLK.

Więcej informacji o inwestycjach PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. można znaleźć:

Autor: Damian Malesza
Fot. PKP PLK S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz