Sektorkolejowy » Przebudowa zajezdni w Chorzowie Batorym – umowa podpisana

Przebudowa zajezdni w Chorzowie Batorym – umowa podpisana

pzez Damian

Spółka Tramwaje Śląskie S.A. podpisała umowę wykonawczą dla ostatniego zadania swojego projektu inwestycyjnego dofinansowanego przez Unię Europejską. Prace obejmą drugą część układu torowego zajezdni tramwajowej w Chorzowie Batorym. Pierwszą część przebudowano w 2015 roku.

W 2015 roku przebudowa układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie Batorym objęła część frontową, będąc jednym z ostatnich zadań, realizowanego wówczas przez Spółkę unijnego projektu inwestycyjnego. Po 8 latach historia się powtarza – podpisana właśnie umowa wykonawcza jest ostatnią, w ramach „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Prace obejmą tym razem wewnętrzną część terenu Zakładu.

W środę 16.08.2023 r. w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie Batorym Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą KZN Rail Sp. z o.o. z Krakowa, zgodnie z którą generalny wykonawca w terminie 8 miesięcy ma wykonać całość prac, których wartość określono na ok. 7,6 mln zł netto (tj. ok. 9,35 mln zł brutto). Co ważne, realizacja robót będzie się mogła rozpocząć nie wcześniej niż 1.10.2023 r. Zamawiający określił także maksymalny dopuszczalny 4-miesięczny okres wyłączenia z ruchu tramwajowego terenu budowy.

– To nie będzie łatwy czas dla funkcjonowania Zakładu Usługowo Remontowego, na szczęście jednak prace obejmą wewnętrzną część zakładu, więc przynajmniej częściowo będzie łatwiej niż 8 lat temu. Zakres realizacji zadania jest jednak tym razem szerszy, wymaga dużej liczby komponentów torowych, jak rozjazdy, krzyżownice, zwrotnice itp. elementy. Ważne jest, by generalny wykonawca zgromadził niezbędny materiał zanim przystąpi do prac – podkreślił Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja układu torowo-sieciowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie”. Przebudowa obejmie układ torowy i torowo-drogowy o długości ok. 700 mtp, w tym przebudowę torów tramwajowych z zastosowaniem technologii bezpodsypkowej i podsypkowej, zabudowę konstrukcji torowiska w systemie zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej, wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki granitowej z odzysku, zabudowę sytemu smarowania szyn, zabudowę rozjazdów wraz z systemem ich ogrzewania, zabudowę połączeń międzytokowych i międzytorowych, przebudowę chodników i drogi wzdłuż hali ZUR. Zakres obejmuje również przebudowę kabli zasilających, powrotnych i sterowniczych, przebudowę i budowę odwodnienia torowiska oraz ewentualną przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

Źródło: Tramwaje Śląskie

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz