Sektorkolejowy » ZUE z nową umową w Krakowie

ZUE z nową umową w Krakowie

pzez Damian

ZUE S.A. podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, remontem pętli tramwajowej Salwator, a także budową sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz budową i przebudową sieci wodociągowej”. Zamawiającym jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) S.A.

Wartość nowego kontraktu ZUE wynosi 76,5 mln zł netto (94 mln zł brutto). Przewidywany termin realizacji zadania to ok. 12 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Obecna wartość portfela zamówień  Grupy ZUE wynosi ok. 1,5 mld zł.

Mieszkańcy Krakowa już niedługo znacznie poprawią swój komfort jazdy tramwajem do pętli Salwator. Niezwykle cieszy nas fakt, że mocno się do tego przyczynimy, realizując zlecone nam prace na ciągu komunikacyjnym ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki. Kraków jest dla nas bardzo ważnym rynkiem, szczególnie  ze względu na siedzibę Spółki. Szczególnie dużą satysfakcję sprawiają nam realizacje zadań istotnych dla mieszkańców, które będą im służyły w codziennym życiu, tak jak ma to miejsce w przypadku prac przy ul. Zwierzynieckiej  i ul. Kościuszki – mówi Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

W ramach umowy ZUE przebuduje ulice, chodniki i torowisko tramwajowe, skrzyżowania będące w ciągu tych ulic a także sieć trakcyjną. Spółka wykona również m.in. nowe odwodnienie i oświetlenie. Prace obejmują  również remont mostu nad rzeką Rudawą oraz pętlę tramwajową Salwator.

Informację o wyborze oferty ZUE jako najkorzystniejszej Grupa otrzymała 27 czerwca 2023 r., z kolei umowa z Zarządem Dróg Miasta Krakowa, Wodociągami Miasta Krakowa S.A. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (MPEC) S.A. została podpisana 22 sierpnia 2023 r.

Obecną wartość portfela zamówień ZUE, która wynosi ok. 1,5 mld zł, oceniamy jako komfortową.  Liczymy że w najbliższym czasie dojdzie do podpisania kontraktu za 785 mln zł z PKP PLK dotyczącego robót na linii Będzin-Katowice, w efekcie czego wartość naszego backlogu wzrośnie do ponad 2,3 mld zł. Mamy dalsze ambitne plany, zarówno na rynku krajowym, jak i poza granicami Polski – mówi Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Źródło: ZUE

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz