Sektorkolejowy » Pracownicy kolei z ochroną prawną jak funkcjonariusze publiczni

Pracownicy kolei z ochroną prawną jak funkcjonariusze publiczni

pzez Damian

W czerwcu weszły w życie przepisy, dzięki którym ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego zostają objęci pracownicy związani z transportem publicznym, w tym z ruchem kolejowym. Zmiany, które dotyczą m.in. maszynistów i drużyn konduktorskich mają przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa pracowników związanych z transportem publicznym.

Od 9 czerwca obowiązują nowe przepisy ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie kolejnictwa. Nadały one ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w kodeksie karnym, tj. podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Ochrona obejmie następujące stanowiska:

 • maszynista,
 • prowadzący pojazdy kolejowe,
 • dyżurny ruchu,
 • nastawniczy,
 • zwrotniczy,
 • kierownik pociągu,
 • ustawiacz,
 • manewrowy,
 • rewident taboru,
 • automatyk,
 • toromistrz,
 • dróżnik przejazdowy,
 • konduktor,
 • pracownicy obsługi technicznej i utrzymania porządku wchodzący w skład obsady pociągu.

Nowe przepisy oznaczają, że osoby pracujące w wymienionych zawodach będą traktowane jak funkcjonariusze publiczni podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych (na podstawie art. 222 i 223 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny), w przypadku naruszenia ich nietykalności cielesnej, czynnej napaści lub znieważenia. W ten sposób zaostrzona została odpowiedzialność karna osób dopuszczających się takich czynów.

Wprowadzenie zmian ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób pracujących w transporcie publicznym. Ważny w tej kwestii jest wzrost świadomości społeczeństwa co do tego, jak kluczowe dla jego prawidłowego funkcjonowania są osoby odpowiedzialne za transport publiczny.

Źródło: UTK
Fot. KD

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz