Sektorkolejowy » Polskie Koleje Państwowe S.A. „na trasie” dla firm przyjaznych rodzinom

Polskie Koleje Państwowe S.A. „na trasie” dla firm przyjaznych rodzinom

pzez Damian

Polskie Koleje Państwowe to kolejna firma, która wyróżnia się na tle innych pracodawców ze względu na realizację praktyk prorodzinnych. Pracownicy, zarówno ojcowie jak i matki, mogą tutaj liczyć na szereg rozwiązań wspierających godzenie pracy zawodowej z rodzicielstwem, w tym m.in. na stabilność i elastyczność pracy, czy benefity takie jak dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Kontynuując projekt #FirmaPrzyjaznaRodzinie, Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej spotkała się z Krzysztofem Mamińskim, prezesem zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP, aby porozmawiać na temat stosowania rozwiązań ułatwiających łączenie życia rodzinnego z zawodowym.

Obserwując bieżące zmiany demograficzne w sektorze kolejowym, a także obecne trendy na rynku pracy, spółka PKP prowadzi projekty wpierające pracowników w godzeniu życia rodzinnego z zawodowym. Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP oraz Jolanta Dębiak – dyrektor Biura Spraw Pracowniczych spotkali się z wiceminister Barbarą Sochą w celu omówienia dobrych praktyk wspierających łączenie życia rodzinnego i zawodowego wśród pracowników.

– Firma PKP jest atrakcyjnym pracodawcą m.in. dlatego, że od dłuższego czasu umożliwia rozpoczynanie i kończenie pracy wybranych przez pracownika godzinach, a także pracę zdalną. Wprowadza także różnorodne rozwiązania na rzecz dzieci swoich pracowników, również poprzez wspieranie talentów dzieci uzdolnionych. Jednak to, co mnie najbardziej ujęło w Grupie PKP, to zatrudnienie osób spoza dużych miast – oddziały spółki oraz inne jej jednostki organizacyjnej znajdują się w całym kraju. To ogromna szansa, szczególnie dla kobiet, które chcą wracać do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich. Dzięki temu mogą znaleźć pracę, która jest dla nich elastyczna, mogą ją – w zależności od stanowiska – wykonywać z domu i być częścią Grupy PKP – powiedziała Barbara Socha, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

– Z badań wiemy, jak ważne jest środowisko pracy umożliwiające łączenie życiowych ról, w którym nie brakuje wyrozumiałości i empatii, szczególnie ze strony kadr zarządzających. Dlatego tym bardziej cieszy realizowana przez PKP rekrutacja, w której dba się o odpowiednie kompetencje pracowników w zakresie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w sposób niedyskryminujący. Istotne jest tu również wspieranie w rozwoju kariery zawodowej pracowników, w szczególności kobiet na wszystkich poziomach – dodała wiceminister.

– PKP S.A. i Grupa PKP dokłada wiele staranności przy stworzeniu dobrych warunków pracy dla swoich pracowników i ich rodzin – poczynając od uelastycznienia czasu pracy, czyli możliwości odprowadzenia dzieci do żłobków i przedszkoli, zarówno przez mamy, jak i ojców, poprzez organizowanie ich wypoczynku, a także oferując pakiety zdrowotne i ubezpieczeniowe. Zajmujemy się pracownikiem zgodnie z jego oczekiwaniami – zaznaczył prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP, Krzysztof Mamiński.

Dodatkowe inicjatywy realizowane przez PKP to:

  • podpisanie porozumienia „Woman in Rail” na rzecz kobiet w sektorze kolejowym w Europie,
  • opracowanie Polityki równości,
  • świadczenia rodzinne,
  • programy zdrowotne i wellness,
  • programy szkoleniowe,
  • elastyczne ścieżki kariery,
  • badania profilaktyczne,
  • wsparcie uzdolnionych dzieci.

Ruch kolejowy czy eksploatacja taboru to nadal obszar zdominowany przez mężczyzn, stąd Grupa PKP tym bardziej otwiera się na kobiety, które posiadają umiejętności i kwalifikacje techniczne. W celu przyciągnięcia większej liczby kobiet do sektora kolejowego oraz zwiększenia równości płci, Spółka jest sygnatariuszem porozumienia na rzecz kobiet, w ramach którego podejmuje działania w celu stworzenia jeszcze bardziej atrakcyjnego środowiska pracy dla kobiet.

– Zawód kolejarza przez dziesięciolecia był kojarzony z maszynistą, mężczyzną. W PKP S.A, ponad 60% zatrudnionych to kobiety, a w całej Grupie to ponad 30%. Te zawody typowo kolejowe już są wykonywane przez kobiety – powiedział prezes Krzysztof Mamiński.

PKP jest firmą, która wdraża rozwiązania umożliwiające łączenie życia prywatnego z życiem zawodowym. Dwie najważniejsze kwestie, które są istotne dla pracowników, to – po pierwsze – stabilność, czyli oferowanie pracy na czas nieokreślony, stałej umowy o pracę, a z drugiej strony – elastyczność, czyli możliwość pracy w ruchomym czasie pracy, pracy zadaniowej, pracy hybrydowej czy zdalnej.

Większa automatyzacja i transformacja cyfrowa w sektorze kolejowym stwarza nowe szanse na zatrudnienie, dając kandydatom, w tym kobietom, atrakcyjne możliwości zatrudnienia w transporcie kolejowym. Dzieje się tak szczególnie w przypadku innowacyjnych stanowisk opartych na rozwiązaniach informatycznych, które będą potwierdzały atrakcyjność ofert pracy.

Źródło: PKP S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz