Sektorkolejowy » Ożarów Mazowiecki: drugi peron będzie otwarty jeszcze w wakacje

Ożarów Mazowiecki: drugi peron będzie otwarty jeszcze w wakacje

pzez Damian

Na stacji w Ożarowie Mazowieckim układane są nowe tory, postępują roboty wykończeniowe w przejściu podziemnym. Wykonawca przygotowuje drugi peron od strony budynku dworca. Dzięki przebudowie stacji, już na koniec wakacji, podróżni zyskają lepszy i wygodniejszy dostęp do pociągów. Projekt za ok. 120 mln zł jest współfinansowany ze środków unijnych POIiŚ.

Prace na stacji kolejowej w Ożarowie Mazowieckim między Warszawą a Kutnem (lk3) obecnie koncentrują się przy budowie torów, drugiego wyspowego peronu i wykończeniu przejścia podziemnego. Peron i przejście podziemne zostanie udostępnione pasażerom na koniec wakacji br.

Od listopada zeszłego roku pasażerowie korzystają z pierwszego wybudowanego nowego peronu od strony ul. Żeromskiego. Wykonawca przygotował nowy tor. Zamontowane zostały komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zbudowany nowy budynek nastawni i nowa sieć trakcyjna.

Efekty modernizacji stacji Ożarów

Na stacji w Ożarowie Mazowieckim będą dwa nowe wyspowe perony przygotowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony będą wyposażone w funkcjonalne oświetlenie, tablice informacyjne, ławki. Zbudowano nowe wiaty, które swoją formą i kształtem nawiązują do pierwotnego zadaszenia stacji. Dotychczasowy peron i wiata zostały rozebrane. Bezpieczne dojście do pociągów zapewni przejście podziemne wyposażone w windy i schody. Zlikwidowana została stara kładka. Przebudowywany jest układ torów i rozjazdów oraz wymieniana sieć trakcyjna. Dzięki przebudowie stacji powstają 2 tory tzw. odstawcze, co umożliwi wykorzystanie jej jako stacji końcowej dla pociągów aglomeracyjnych.

Historia ma wpływ na inwestycję w Ożarowie Mazowieckim

Podczas prowadzenia prac na stacji w Ożarowie Mazowieckim, odnaleziono 1173 sztuk amunicji wojskowej, z czasów II wojny światowej. Oczyszczeniem terenu pod realizowane roboty zajęli się saperzy oraz wojsko. Saperzy wyznaczyli tzw. strefę bezpieczeństwa, na przebudowywanych torach, co powodowało, że prowadzenie robót budowalnych na tym fragmencie terenu musiało zostać czasowo wstrzymane.

Z ustaleń historyków wynika, że odnaleziona podczas prac amunicja pochodzi ze zbombardowanego we wrześniu 1939 r. polskiego pociągu wiozącego arsenał do obrony Warszawy. Obecnie cały teren objęty pracami został już oczyszczony i przebadany archeologicznie.

Modernizacja stacji w Ożarowie Mazowieckim to kolejny projekt realizowany przez PLK SA w obrębie aglomeracji warszawskiej, który usprawni dojazd do stolicy. Przebudowa torów w obrębie stacji umożliwi wprowadzenie większej liczby pociągów i sprawniejsze przejazdy między Warszawą a Kutnem.

Projekt o wartości blisko 120 mln zł netto – „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno etap I Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz” finansowany jest w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac przewidziane jest w 2023 roku.

Źródło: PKP PLK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz