Sektorkolejowy » Nowe Land Rovery Defender w Straży Ochrony Kolei

Nowe Land Rovery Defender w Straży Ochrony Kolei

pzez Damian

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei systematycznie inwestuje w nowe samochody terenowe. Najlepszym tego dowodem są zakupione ostatnio brytyjskie Land Rover Defender II. Nieoznakowane auta terenowe wykorzystywane będą przede wszystkim do realizacji ustawowych zadań Straży Ochrony Kolei w ochronie obszaru kolejowego. Pojazdy będą znakomitym uzupełnieniem floty samochodowej formacji. Nowe auta rozdysponowane zostały do dyspozycji funkcjonariuszy z Warszawy, Lublina i Przemyśla, gdzie w aspekcie eskalacji zagrożeń będą stanowić istotne wzmocnienie potencjału jednostek SOK, aby poprawić bezpieczeństwo. Na zakup 3 samochodów przeznaczono blisko milion złotych.

Na skuteczność funkcjonariuszy SOK ogromny wpływ ma ich mobilność, polegająca na szybkim przemieszczaniu się samochodami służbowymi w ruchu drogowym do miejsc zagrożonych w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Dlatego też flota samochodów służbowych w Straży Ochrony Kolei jest zróżnicowana i dostosowana do specyficznych potrzeb formacji. Funkcjonariusze w codziennej służbie użytkują pojazdy osobowe, terenowe, specjalistyczne i transportowe. Odpowiednio wyselekcjonowane i wyposażone samochody umożliwiają monitorowanie ciężko dostępnych obszarów kolejowych oraz sprawne reagowanie na wszelkiego rodzaju incydenty i naruszenia bezpieczeństwa.

Obecnie w użytkowaniu Straży Ochrony Kolei znajduje się blisko 300 samochodów służbowych, które są w dyspozycji Komendy Głównej SOK, 16 Komend Regionalnych i 76 Posterunków oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK. Praktycznie wszystkie samochody służą do codziennych zadań patrolowo-interwencyjnych, głównie związanych z patrolowaniem szlaków kolejowych oraz działań przeciw kradzieżowych.

Z godnie z art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy prawo o ruchu drogowym pojazdy SOK są uważane za pojazdu uprzywilejowane w ruchu drogowym, które zostały oznakowane w jednolity sposób z zamontowanym systemem ostrzegania świetlnego i dźwiękowego po uprzednim wydaniu zezwolenia przez MSWiA. Zwiększeniu tej mobilności służy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie trybu i warunków uznawania pojazdów Straży Ochrony Kolei za pojazdy uprzywilejowane. Pojazdy służbowe SOK zostały stosownie oznakowane pasem wyróżniającym barwy pomarańczowej oraz umieszczonym po obu stronach pojazdu napisem ,,STRAŻ OCHRONY KOLEI’’ także barwy pomarańczowej. Również na dachu pojazdu umieszczony jest świetlny napis ,,STRAŻ OCHRONY KOLEI’’ barwy czarnej na białym tle oraz umieszczony z przodu pojazdu, przy czym może być odwrócony (lustrzany). Wszystkie te oznaczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Źródło: SOK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz