Sektorkolejowy » Na dworcach kolejowych pojawiły się wojskowe punkty rekrutacji

Na dworcach kolejowych pojawiły się wojskowe punkty rekrutacji

pzez Adrian

W czwartek 13 października 2022 r. PKP S.A. podpisały porozumienie z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji (CWCR) dotyczące uruchomienia Mobilnych Punktów Rekrutacji na dworcach kolejowych.

Wojskowe punkty rekrutacji uruchomiono m.in. na następujących dworcach kolejowych: Warszawa Centralna, Gdynia Główna, Kraków Główny, Bydgoszcz Główna, Lublin Główny oraz Wrocław Główny. Powierzchnia udostępniona przez Polskie Koleje Państwowe to doskonałe miejsce do promowania służby wojskowej.

„Podpisanie porozumienia pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi a Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji to kolejny przykład owocnej współpracy polskich kolei z wojskiem, nawiązanie do chlubnych tradycji historycznych. Mieszkańcy największych miast Polski zyskają dzięki temu możliwość złożenia na terenie dworców kolejowych wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Mam nadzieję, że ścisła współpraca wojska i kolei będzie gwarantem bezpieczeństwa Polski i wpłynie na rozwój strategicznej infrastruktury kolejowej” – podkreślał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Mobilne Punkty Rekrutacji funkcjonują od poniedziałku do piątku w godz. 1300-1800. Będą czynne do końca października br. Obecność przedstawicieli Wojska Polskiego na dworcach kolejowych pozwoli dotrzeć do większej ilości osób. Zainteresowani podjęciem służby będą mogli nie tylko porozmawiać  z oddelegowanymi żołnierzami i uzyskać potrzebne informacje, ale również złożyć wiosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

„Kolejarzy i żołnierzy wiele łączy. Zarówno Wojsko Polskie, jak i praca w Polskich Kolejach Państwowych to służba społeczeństwu, w tym w obszarach strategicznych związanych z bezpieczeństwem państwa. Polscy kolejarze zawsze czynnie włączali się w patriotyczne zrywy oraz inne działania na rzecz wolności i suwerenności kraju. Dlatego właśnie PKP postanowiły wesprzeć proces rekrutacji do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz do Wojsk Obrony Terytorialnej” – powiedział Krzysztof Mamiński,  prezes zarządu PKP S.A.

Celem podpisanego porozumienia jest współdziałanie Wojska Polskiego i Polskich Kolei Państwowych w kwestiach związanych z obronnością państwa oraz współpraca promocyjna, informacyjna i szkoleniowa (uwzględniając korzystanie z bazy szkoleniowej  oraz określonych obiektów infrastruktury kolejowej i CWCR).

„Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji skoncentrowane jest na rekrutacji i pozyskiwaniu żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. Utrzymanie współpracy z PKP S.A. jako przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu obronnym jest dla nas szczególnie ważne. Współpraca, współdziałanie i wzajemne wsparcie na rzecz bezpieczeństwa i obronności naszej Ojczyzny – a proces rekrutacji do zwiększanych liczebnie Sił Zbrojnych RP jest tego wyrazem – jest potwierdzeniem wspólnych celów i działań na rzecz społeczeństwa i państwa” – powiedział pułkownik Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Dokument podpisali: Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.; Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A. oraz pułkownik Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Autor: Damian Malesza
Fot. Polskie Koleje Państwowe S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz