Sektorkolejowy » Kto zmodernizuje trasę tramwajową z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego?

Kto zmodernizuje trasę tramwajową z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego?

pzez Adrian

22 grudnia zostały otwarte oferty w przetargu na kompleksową modernizację linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim. Prace mają być wykonane w formule projektuj i buduj. Na ogłoszenie odpowiedziały trzy podmioty, a każda z nich koszt realizacji prac wyceniła powyżej kosztorysu inwestorskiego.

Koszt modernizacji

Funkcję inwestora w tym postępowaniu pełni Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Gmina Konstantynów Łódzki. Zamawiający oszacował, że koszt realizacji projektu wyniesie maksymalnie 76,074 mln zł, z czego 56,4 mln zł za część łódzką i 19,7 mln zł za część konstantynowską.

Tymczasem propozycje cenowe oferentów są następujące:

1) Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „Kemy” sp. z o.o. i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z Łodzi – 80 632 806,21 zł;

2) Mosty Łódź S.A. i Budomal Rafał Leśniak sp. z o.o. – 87 231 627,06 zł;

3) Torpol S.A. – 82 376 247,86 zł.

W kryteriach wyboru największą wagę ma cena (60%). Drugie kryterium, stanowiące 40% wagi, to gwarancja jakości i rękojmia na wykonany przedmiot umowy.

7-kilometrowa międzymiastowa linia tramwajowa

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania obejmujące odcinki odrębne dla każdego miasta. Długość całej trasy to ponad 7 km, z czego część łódzka mierzy 2,8 km, a konstantynowska 4,5 km, jednak w Konstantynowie modernizacji będą podlegać tylko fragmenty z tego odcinka.

W Łodzi przewidziano m.in. rozbiórkę wszystkich elementów infrastruktury, w tym trzech mostów nad rzeką Łódką. Trasa ma prowadzić głównie po starym śladzie torowiska. Łącznie zbudowane zostanie blisko 3,5 km pojedynczego toru. Przystanki będą przebudowane do 35 m długości. Przy ul. Przygranicznej przewidziano budowę podstacji kontenerowej.

W Konstantynowie prace obejmą blisko 2,5 km pojedynczego toru. Roboty zostaną ulokowane głównie na odcinku znajdującym się na wschód od przystanku Krótka. Łącznie obejmą 10 fragmentów torowiska. Przystanki pozostaną w miejscach, w których znajdują się obecnie. Nie przewidziano zmian w układzie mijanek. Przebudowa sieci trakcyjnej obejmie długość blisko 5 km.

Realizacja wszystkich prac ma trwać 16 miesięcy.

Autor: Agata Sumara

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz